Initiativ Utö

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något

Kvalitet är ett av Jeeves värdeord där vi ställer höga krav på oss själva, gör alltid vårt bästa och förstår vikten av god planering och uppföljning. Nyckeln till att vi på Jeeves ska kunna leva upp till detta är att tillsammans samarbeta, stötta varandra när det behövs och arbeta mot en gemensam vision.

Jeeves hade nyligen sin årliga kick-off där teambuilding var i fokus. Detta år befann vi oss på Utö i Stockholms skärgård där Initiativ Utö har bildats och vi på Jeeves kände att detta var ett perfekt tillfälle för att både göra något positiv för miljön samtidigt som vi finslipar på att bli ännu bättre på att samarbeta med varandra.

Vad är Initiativ Utö?

Stiftelsen Initiativ Utö startades av lokala eldsjälar som brinner och arbetar för att driva insatser på och runt Utö för att förhindra negativ miljöpåverkan och förbättra förutsättningar för djur och människor. Totalt bor det 180 personer permanent på Utö och på Jeeves var vi totalt 150 kollegor som hjälpte till med att röja våtmark samt plocka skräp och tång på stränderna, denna hjälp togs glatt emot av både invånarna och stiftelsen.

Det är så klart viktigt att vi alla tar vårt ansvar, alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Jag har fått många frågor om vår insats, jag vill uppmana fler företag att våga sig på en sådan här typ av aktivitet: det togs emot extremt väl av Jeeves anställda och Utö-borna.

Läs mer om Initiativ Utö och vad de gör för miljön i Stockholms skärgård och hur du kan få inspiration för att också göra skillnad.

/Christina Skogster Stange

General Manager