Ska man anpassa sitt ERP eller arbeta enligt bästa praxis?

Under årtionden har det inom affärssystemsbranschen debatterats kring att arbeta efter anpassningar eller rådande praxis. Vissa säger att ett affärssystem / ERP som sätts upp enligt bästa praxis kan få ditt företag att förbättra sina resultat.  Andra säger att bästa praxis inte skapar vinnande företag utan kräver unika anpassningar.

Sanningen ligger någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter.

Vad är bästa praxis?

Som koncept innebär bästa praxis processer och tillvägagångssätt som branschledare har utvecklat och använt för att nå en konkurrensmässig fördel. När konkurrenterna identifierat vad branschledarna gör som ger dem en fördel, bildas ”bästa praxis”. Lösningen blir då allmänt känd och bakas då in i programvaran som branschen bästa praxis.

Bästa praxis vs ERP anpassning

Frågan är bara, när bästa praxis väl är utvecklat och finns i affärssystemet, är det då fortfarande aktuellt? När standard och bästa praxis är satt finns det antagligen nyare sätt att göra saker på.

Sanningen är att de flesta företag kan dra fördel av bästa praxis. Förbättringar som har utvecklats och bevisats genom användning av branschens mest framgångsrika konkurrenter är ofta säkra framgångsrecept. Att konkurrenterna kan ha gått vidare till att utveckla ännu bättre bästa praxis är ingen anledning att strunta i bevisade, vinnande tekniker.

Många företag  anstränger sig hårt för att förbigå av sitt ERP:S inbyggda "bästa praxis". Då missar man funktionalitet i den programvara som redan finns. Samtidigt är det många företag har blivit ledande inom sina specifika branscher tack vare sina unika sätt att göra saker på.  

Hur ska man då göra?

Blanda bästa praxis och anpassningar för framgångsrikt resultat

Affärssystemprogramvara ska kombinera en stabil och rik kärnfunktionalitet, skapad utifrån bästa praxis, och samtidigt innehålla de nödvändiga verktygen för att kunna automatisera mycket unika företagsprocesser.

Så istället för att arbeta runt det som gör dig unikt kanske du skulle behöva ett sätt att utnyttja “sättet du alltid har gjort det på”?

Läs rapporten: Hur digitalisering och ökat förändringstryck påverkar kostnader och värde för olika ERP-System