AI - dagens stöd och morgondagens möjligheter

AI för verkligheten

AI i verkligheten - Del 1

I oktober 2021 fick jag möjligheten att vara en av talarna på mässan Logistik & Affärssystem i Värnamo. Temat för årets konferens var digitalisering och jag pratade om hur man kan ta hjälp av tekniken och alla de möjligheter som digitaliseringen öppnar upp för när det kommer till tillverkande och distribuerande företag. Här kommer ett sammandrag av de viktigaste punkterna i det föredraget.

Utvecklingen går allt snabbare

Tekniken har utvecklats med en imponerande hastighet under de senaste 10 åren, ibland så snabbt att många upplever att det kan vara svårt att förstå vart allt ska leda. Denna utveckling sker samtidigt som mycket annat runt omkring oss förändras i lika hög takt. Klimatförändringar, hårdare konkurrens och en yngre generation som kommer ut på arbetsmarknaden är några faktorer som gör att förutsättningarna förändras. Och i allt detta finns det företag, både etablerade och nystartade, som tack vare de nya förutsättningarna lyckas ta otroliga kliv och kan leverera mervärde till sin marknad och även för sig själva. Allt oftare beskriver dessa företag att en del av deras framgång är deras förmågan att ta sig an ny teknik.

Många företag beskriver dock att det är svårt att förstå vilka teknologier som är relevanta för dem. Det finns också ett gap i den digitala mognaden, där den största andelen av den svenska befolkningen har hög mognad medan företagen inte lyckats utnyttja denna potential lika väl. Den digitala framtiden kan kännas avlägsen, men det är den inte. Den är till och med redan här!

Vi vet vad vi förväntar oss

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är när man med hjälp av datorprogram och robotar försöker efterlikna mänsklig intelligens, som exempelvis förmågan att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå språk, lösa problem och att planera en sekvens av handlingar. AI tillämpas på många olika sätt, och som individer är vi omgivna av olika tjänster där AI används för att upplevelsen och värdet ska bli så bra som möjligt, något vi kanske inte ens reflekterar över.

Här är några exempel:

  • Google Maps använder AI för att ta fram den snabbaste vägen från en plats till en annan. Tjänsten rekommenderar också andra färdvägar ifall något har hänt på den valda rutten, till exempel då en trafikolycka skett. Användaren behöver inte lära sig att planera sin färdväg och får alltid hjälp att ta den väg som går snabbast till destinationen, även i de fall då en avvikelse uppstår under själva färden.
  • Digitala assistenter finns bland annat i smartphones, datorer och smarta hem-enheter. En användare kan kommunicera med dessa assistenter och be den göra olika saker, till exempel att tända belysningen i sitt hem eller för att skriva ett textmeddelande. De digitala assistenterna använder AI för att tolka användarens språk och översätta det till olika handlingar. Användaren behöver inte anpassa sitt språk efter den digitala assistenten utan kan använda vardagsspråk.
  • Robotdammsugare använde tidigare utlagda slingor och andra instruktioner för att veta hur olika rum skulle dammsugas. Numera använder nyare robotdammsugare AI för att genom kameror och sensorer lära sig hur ett hem ser ut och för att planera städningen så effektivt som möjligt. Samma mekanismer lär sig också att känna igen de husdjur som finns i ett hem så att olyckor kan undvikas.
  • Spel blir alltmer verklighetstrogna och dynamiska, och i många spel förändrar upplevelserna baserat på användarens tidigare spelande. Bland annat lär sig olika motståndare om spelarens taktik med stöd av AI för att skapa nya utmaningar, och det gör att användaren alltid får något nytt och utmanande att ta sig an.

Så AI finns redan i vår vardag, på fler ställen än vi kanske tror. Men vad innebär det här för tillverkande och distribuerande företag? Framför allt finns det förväntningar på hur nya teknologier ska tillämpas för att både vara tillgängliga, enkla att förstå och ge värde. Beprövade tillämpningar av AI och andra teknologier finns även för processer hos tillverkande och distribuerande företag, lösningar som har ett bevisat värde och som hjälper företagen att ta fler kliv framåt i sin digitalisering.

Men det pratar vi mer om i del 2 som du hittar här!