Hur kan AI hjälpa tillverkande och distribuerande företag?

AI för tillverkande och distribuerande företag

AI i verkligheten- Del 2

I förra veckan fick du ta del av den första delen av den här artikelserien där vi pratar om vad digitaliseringen och AI innebär för oss i vår vardag men även vilka möjligheter det innebär för våra tillverkande och distribuerande företag. Jag pratade om detta på Logistik & Affärssystems mässan i Värnamo i höstas och här kommer den andra delen. Vilka möjligheter innebär AI för företagen?

AI kan hjälpa till i produktionslinjen

Tillverkande företag kan bli mer effektiva och samtidigt få bättre kvalitet och proaktivitet i sin verksamhet med hjälp av AI. Bland annat finns det mjukvara som kontrollerar kvaliteten på produkter som passerar genom en produktionslinje. Lösningen består av kameror och sensorer som både lär sig hur produkterna ser ut och vilka defekter som produkterna inte får ha. Defekta produkter sorteras automatiskt bort från produktionsflödet. Varje producerad produkt i linjen gör att mjukvaran blir bättre på att hitta avvikelser i produkterna. Detta ger genomgående bättre produktkvalitet, vilket i sin tur gör att personalen kan lägga mindre tid på produktionskontroll och kunderna blir nöjdare.

AI kan effektivisera underhåll

Tillverkande företag har ofta utmaningar med underhåll av sina maskiner, och plötsliga avbrott kostar både tid och pengar. Samtidigt är för mycket underhåll också en kostnad i sig då det ofta krävs stopp i produktionen för att göra underhåll. För att hitta rätt balans i detta kan tillverkande företag använda AI för att förutspå sina underhållsbehov. Genom att analysera underhållshistorik och förbrukning kan vissa AI-lösningar bedöma när det är sannolikt att underhåll behövs för att motverka plötsliga stopp och störningar i produktionen. I vissa fall kombineras detta med information från sensorer i produktionen för att få ytterligare mätvärden. Med färre avbrott minskar kostnaderna och flödet blir jämnare i både fabrik och leveranskedjan, och de anställda får hjälp att proaktivt kunna bedöma underhållsbehoven.

AI kan förstå efterfrågan

Precis som tillverkande företag kan använda AI för att förutspå underhållsbehoven så kan de även använda AI för att förutspå efterfrågan på sina produkter och tjänster. Historiska utfall för olika produkter och tjänster kan då jämföras med faktorer som branschutveckling, konjunktur, valuta och mycket mer för att generera en prognos på hur efterfrågan sannolikt kommer utveckla sig. Företagen kan sedan jämföra detta mot sina egna prognoser för att identifiera risker eller hitta möjligheter till ökad lönsamhet, och de anställda kan fokusera sina insatser där det gör skillnad.

AI kan hjälpa till vid lagerhållning

Tillverkande och distribuerande företag har liknande behov när det kommer till att få in rätt saker på lagret vid rätt tillfälle. Ibland är problemet ett underlager, vilket påverkar företagets förmåga att upprätthålla en hög servicegrad. I ett annat fall är problemet överlager, vilket i sin tur binder upp kapital. Att hitta denna balans på sitt lager är dock inte enkelt, speciellt inte om tillgången på viktiga artiklar kan vara svår att förutspå , vilket blivit tydligare än någonsin i pandemins efterdyningar. Vi på Jeeves samarbetar med EazyStock för att hjälpa företag med just detta. Med en färdig integration från Jeeves ERP till EazyStock skickas det regelbundet över data och lagerparameter som tillsammans med beräknad säsongsvariation används för att räkna ut inköpsbehovet per artikel. Dessa förslag blir sedan tillgängliga i Jeeves ERP. Läs mer om EazyStock och Jeeves ERP här.  

Hur kommer det se ut i framtiden? 

Den stora förändringen har redan börjat. Inte nog med att gränsen mellan den fysiska och digitala världen blir allt otydligare; dessutom förändras också våra behov och värderingar med det. Få människor vill tillbaka till hur det en gång var, och de förväntar sig fortsatta förändringar även i framtiden. I grunden eftersöker framtidens anställda arbetsplatser där det finns mer tid över för meningsfulla uppgifter. Det gör också att den digitala transformationen måste vara meningsfull och enkel att ta till sig. En framtid där människor arbetar mer med innovation och värdeskapande kommer för tillverkande företag troligtvis innebära att fabrikerna är nästintill helt automatiserade. Dessa fabriker kommer kunna tillverka helt unika produkter med digitala egenskaper i stor skala. 

Fabrikerna kommer också klara av att planera produktionen mot efterfrågan på egen hand och automatiskt korrigera produktionen ifall det uppstår avvikelser. I de fallen det uppstår avvikelser som inte fabrikerna kan hantera, kommuniceras detta till de anställda som tillsammans med den digitala assistenten kan ta fram den bästa åtgärden. Fabrikerna och verksamhetssystemen blir tätt sammankopplade i det digitala ekosystemet med integrationer som hanterar processer över många olika system, tjänster och individer. Kom dock ihåg att det inte går att komma ifrån att vi människor är en avgörande del i detta samspel. För att digitaliseringen ska bli så effektiv och givande som möjligt krävs det kompetenta och engagerade människor som styr den!

Läs mer om hur du lyckas med ditt digitaliseringsarbete i artikeln ”5 steg för att lyckas med den digitala transformationen”

Del 1 i den här artikelserien hittar du här!