Råd till dig som sysslar med tillverkning av metall

Krav på snabbare leveranser, mindre orderstorlekar, fler avrop och konsignationshantering. Det är några av de förändringar som påverkar tillverkning och handeln av metallvaror – och ställer tuffa krav på bolagen.

– Ovanpå detta har kunderna önskemål om produktionsservice, och inte bara kapning. Här gäller det att hänga med – eller övergå till att bli underleverantör till den som erbjuder detta mervärde. Men då blir man mer konkurrenspressad, säger Håkan Magnusson, sales executive och expert inom metallvaruindustrin på Jeeves.

Rostiga lösningar - ett hot för metallindustrin

För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs en grundtrygghet: företag får inte administrera ihjäl sig och de ska heller inte binda onormalt mycket kapital. Det är också viktigt att de inte behöver öka sina administrationskostnader på arbete som inte är värdeskapande.

– Ett problem är att många företag inom metallvaruindustrin sitter i gamla rostiga lösningar som inte stödjer dem i deras dagliga verksamhet, säger Håkan Magnusson.

Bolag inom metallvaruindustrin behöver ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknads-svängningar, obegränsade möjligheter till differentierade priser och rabatter. Några andra saker som de behöver kunna hantera är olika längder och dimensioner, flera enheter på samma artikel, mått som anges i kilo, meter eller styck både i försäljning och i lagerhållning, kundunika sortiment och artiklar, valutaklausuler, certifikathantering och spårbarhet.

– Man blir nästan trött bara av att tänka på det, säger Håkan Magnusson.

Som om dessa krav inte var nog behöver bolagen också erbjuda mervärde i form av vidareförädling i ett eller flera steg. Genom att som leverantör ombesörja förarbetet kan kunden spara in flera moment i sin egen tillverkningsprocess.

– Det ger dig en konkurrensfördel, säger Håkan Magnusson.

Tre råd till bolag inom metallindustrin

Håkan har tre råd till handelsbolag inom metallvaruindustrin:

  1. Beräkna nya ordernnivåer kontinuerligt, gå inte på gammal information.
  2. Se över servicegraden, rätt nivå på lager ökar servicegraden och minskar bundet kapital.
  3. Fundera på om ni kan erbjuda kunderna ett ännu större mervärde i form av förädling.

– Då knyter ni kunden hårdare till er, ökar lönsamheten och blir inte så sårbara mot yttre konkurrens, säger Håkan Magnusson.

Hur vet du att du har rätt ERP för era processer? Läs Artikeln: Så vet du att det är dags att byta ERP

Läs mer om lösningen Jeeves ERP för Metallindustrin