HGF satsade på sin produktionsplanering och vann stort - del 1

Produktionsplanering

Om HGF (Halmstads Gummifabrik)

HGF är en framgångsrik och expanderade tillverkare av gummi- och TPE-produkter som har ett tydligt mål att fortsätta växa lönsamt. Både genom att skapa nya affärsrelationer och genom att ytterligare utveckla sitt samarbete med befintliga kunder. Med moderna maskiner och kontinuerliga förbättringar säkerställer HGF tillförlitliga leveranser och för att detta ska fungera krävs att de har en effektiv och strukturerad produktionsplanering. 

Innan HGF blev en del av Jeeves-familjen använde de i 13 år ett annat affärssystem med koppling till EQ Plan, ett verktyg för effektivare produktionsplanering. Vid tillfället då HGF skulle göra sitt affärssystembyte till Jeeves ERP så saknade Jeeves koppling till EQ Plan, HGF bestämde sig då för att komma i gång med Jeeves egna planeringsverktyg JGP (Jeeves Graphical Planning). Dessvärre blev detta tyvärr ingen större framgångssaga och Jeeves beslöt sig då för att ingå partnerskap med Timemetrics, som utvecklat EQ Plan, för att tillsammas kunna erbjuda detta verktyg till Jeeves kunder. HGF var den första Jeeves-kunden att implementera och sätta i gång med EQ Plan.

Planeringsverktyg vs att arbeta i affärssystemet

Under ett par år var alltså HGF utan ett planeringsverktyg där de i stort sett gick tillbaka till att hantera allt manuellt genom att hämta upp informationen från affärssystemet till Excel för att där göra alla beräkningarna gällande exempelvis ledtider.

- Vi lägger cirka 5000 tillverkningsorder per år där flertalet av de har mer än en operation. Detta kräver att man har tungan rätt i mun för att kunna identifiera när sista operationen är klar. Det är ett stort jobb som blir svårhanterligt utan ett riktigt bra verktyg för detta, berättar Michael Lind, Logistics Manager på Halmstads Gummifabrik.

En annan utmaning har varit när de ska planera om i produktionen då de har en del alternativa produktionsgrupper. Att ändra till en annan maskin i affärssystemet är lätt men att se hur det påverkar till exempel kommande operationer är inte det lättaste.

- Med EQ Plan och när vi använder deras enkla ”drag-n-drop” funktion så har vi inte längre dessa problem utan får resultatet överskådligt direkt. Dessutom ser vi omedelbart hur det påverkar alla andra jobb i produktionen. Det gör det hela mer säkert och vi sparar oerhört mycket tid, fortsätter Michael. 

Internkommunikationen har blivit mer överskådlig

I dag använder HGF ”EQ Plan Viewers” ute i de olika avdelningarna där all personal från produktionsledare till operatörer kan se körplanen i en tidslinje i stället för i en lista. Detta innebär att de kan förmedla ut rätt turordning på alla jobb med rätt tidsangivelser för närliggande aktiviteter som till exempel ställ av maskin och start av jobb.

- Vi kör även så kallade RTM-tavlor (Real Time Monitoring) där vi ser utfall av produktion i tid och antal. Gruppledarna använder där EQ Plan för att på ett enkelt sätt ta fram information om vad som förväntas produceras på skiftet, hur lång tid det ska ta och när kommande verktygsbyte ska ske, berättar Michael. 

Läs vidare i del 2 om vilka resultat HGF uppnådde efter att ha implementerat EQ Plan och de största fördelarna med verktyget. 

Läs del 2 om halmstads gummifabrik

Om EQ Plan

EQ Plan är ett interaktivt och användarvänligt verktyg för produktionsplanering som hjälper företag och användare att få överblick på sin produktion och optimera processerna för att använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Jeeves och Timemetrics har utvecklat en komplett integration för att kunna använda EQ Plan med Jeeves ERP.

Läs mer om HGF

Läs mer om produktionsplanering

Läs mer om EQ Plan