HGF fick effektivitetshöjning på mer än 20% med EQ Plan - del 2

Parti och Agenturhandel

I del 1 kunde du läsa om HGFs (Halmstads Gummifabrik) bakgrund, om hur det är att jobba manuellt med sin produktionsplanering och vilka fördelar du kan få genom att jobba i ett grafiskt planeringsverktyg. I denna del kommer du få läsa mer om HGF, vilka resultat de uppnådde efter att ha implementerat EQ Plan och de största fördelarna med verktyget.

Läs första delen om HGF

EQ Plan har gett HGF mer än 20% effektivitetshöjning

När HGF startade upp EQ Plan igen valde de ut en maskingrupp med många ställ som pilot då de ville se hur detta skulle påverka. Det visade sig omedelbart att det var en ”otydlighet” i kommunikationen mellan planering och produktion men också mellan deras olika 3-skiften som gjorde att effektiviteten var relativt låg. Ett exempel på fel som de upplevde var bland annat att fel verktyg var förberedda för maskinerna.

- Från det att vi startade med EQ Plan blev allt mycket enklare och vi fick dessutom mycket tydligare information. EQ Plan har gett oss en effektivitetshöjning på mer än 20 procent, samma gäller för kapacitetsutnyttjandet, konstaterar Michael.

För planeringsavdelningen ser HGF framför allt att allting blir rätt, de kör nu rätt jobb i rätt ordning. De har fått en klart förbättrad leveransprecision och kan nu ge sina kunder ett korrekt leveransbesked.

- Men även den visuella överblicken är viktig för oss. Vi lägger fortfarande en del tid på att få till rätt grunddata i Jeeves ERP men förväntar oss ännu mer effektivisering efterhand av det arbetet, fortsätter Michael.

ROI på mindre än fyra månader

Då HGF efter ett antal gånger försökt komma igång med JGP (Jeeves Graphical Planning) valde de tillslut att inte använda verktyget så skillnaden var så klart markant när de var uppe och rullade med EQ Plan.

- Det var framför allt stor skillnad på användarvänligheten och gränssnittet. En gång i tiden var nog JGP fullgod, men vår uppfattning är att den genom åren har komplicerats så pass mycket att den för vår del var obrukbar. EQ Plan är helt klart en bättre produkt, konstaterar Michael.

När det kom till installationen av EQ Plan så skötte Jeeves serverinstallationerna och HGF satte upp resursgrupperna och kontrollerade kalendrar. Därefter var HGF i gång med EQ Plan efter ett snabbt möte med sin Jeeves-konsult.

- Om man räknar in på sparad tid samt alla mervärden skulle jag bedöma att investeringen betalat tillbaka sig på mindre än 4 månader för oss, avslutar Michael.

9 största fördelarna med EQ Plan enligt Michael

  • Markant förbättrad effektivitet i produktionen
  • Effektivare och enklare planering
  • Du tar bättre produktionsbeslut
  • Kortare ledtider
  • Du håller leveranstider bättre
  • Mindre ställtider
  • Bra körschema för personal i produktionen
  • Bra underlag för produktionsmöten
  • Du får full kontroll med visuell överblick

Om EQ Plan

EQ Plan är ett interaktivt och användarvänligt verktyg för produktionsplanering som hjälper företag och användare att få överblick över sin produktion och optimera processerna för att använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Jeeves och Timemetrics har utvecklat en komplett integration för att kunna använda EQ Plan med Jeeves ERP.

Läs mer om HGF

Läs mer om produktionsplanering

Läs mer om EQ Plan