Om alla på företaget förstår datan kan ni jobba snabbare och mer effektivt

Bilden visar ett team av medarbetare som jobbar på ett lager

Data är ryggraden i alla företag idag, och med hjälp av den kan du optimera och effektivisera verksamheten. Men om de anställda inte förstår datan eller era KPI:er så tillför den inte speciellt mycket. Det vill vi ändra på och har därför tagit fram en lösning där data visualiseras och blir begriplig. På så sätt kan alla känna delaktighet och engagemang. På köpet blir ni mer effektiva och får både nöjdare kunder och medarbetare.

Oavsett om det är bolagets, avdelningens eller individens mål så ingår de i samma värdekedja och bidrar till samma slutmål – att företagets mål ska realiseras. Om alla avdelningar vet hur det går för dem blir det enklare att se och rätta till saker som inte fungerar och de kan jobba mot en tydlig målbild.

Digitala mötestavlor gör att alla jobbar mot samma mål

Men hur motiverar och engagerar man sina medarbetare? Ett sätt är genom att visa uppdaterad och relevant information ute i verksamheten. Vilka är målen idag? Går det bra eller dåligt? Med rätt information får du hjälp med att fatta viktiga beslut och prioritera rätt saker. Informationen kan visas på en "dashboard" eller en applikation som medarbetaren kan interagera med. Det kan vara en stor skärm ute i verksamheten eller medarbetarens telefon.

Begriplig och tillgänglig data

Genom att visualisera data blir den mer begriplig. Det är bara fantasin som sätter gränser för vilken typ av data man kan visualisera. Att visualisera data tillför värde både för produktionen, inköpsavdelningen, godsmottagningen, lagret men även för dig som jobbar med företagets kundordrar eller ekonomi. Att visualisera data kan även vara användbart i receptionen eller varför inte i kafeterian?

Automatisera manuellt jobb och spara tid

Hos oss på Jeeves jobbar vi nära våra kunder med att ta fram ett automatiserat och effektivt verktyg som gör data från affärssystemet tillgänglig och lättförståelig för alla som jobbar på ett företag. Tidigare var det här ett manuellt arbete som både tog lång tid i anspråk men det var även repetitivt, det var något som var tvunget att göras med jämna mellanrum och risken för att manuell data blir fel är överhängande.

Integrerat med Jeeves ERP

Vårt ramverk är integrerat med Jeeves ERP och är flexibel, byggd för att kunna utökas och vidareutvecklas över tid. Vi har både färdiga vyer som går att använda rakt av eller så hjälper vi er att ta fram precis den vyn ni behöver för att bli så effektiva som möjligt. Genom att digitalisera hur anställda tar del av data blir ni mer effektiva och det bidrar även till att målen de olika avdelningarna jobbar mot blir tydliga. Även hur de har presterat historiskt och vad som måste förändras eller göras annorlunda för att nå uppsatta mål i tid.

En annan fördel är att du kan visa data på flera olika platser och informationen kan antingen uppdateras i realtid eller flera gånger per dag.

Visualisering gör skillnad

Det finns flera fördelar med att visualisera och göra företagets mål och KPI:er tillgängliga för alla som jobbar inom bolaget. Framför allt för att det blir tydligt vad det är man ska uppnå och vad som krävs för att komma dit.
 

Några exempel där visualisering stöttar:

  • Jobbar ni med projektstyrd tillverkning så kommer visualisering av data innebära ett rejält lyft. Ni kanske har problem med att anställda glömmer stämpla in eller ut och det blir svårt att härleda arbetad tid till projekt. Genom att lyfta fram den här datan på en stor skärm får ni en bättre överblick, vilka som är instämplade och vad de jobbar med, om det är någon som är sjukskriven eller om det är någon som varit instämplad för länge. För arbetsledaren så underlättar det här väldigt mycket, ska du få fram samma information från affärssystemet är det flera olika sökningar på olika ställen och ett manuellt arbete. Nu visas allt per automatik och det uppdateras i realtid. Dessutom får ni ett gemensamt arbetssätt som är enkelt att följa och det blir tydligt när någon inte gör det.
      
  • På samma sätt hjälper visualisering av data till på produktionsavdelningen och det blir tydligt för alla hur det går i produktionen, hur ser dagen ut, vad har vi att göra och hur fortskrider arbetet? Är det något som blir fel och hur kan vi rätta till det?  
     
  • lagret blir det enklare att följa hur det går och vilka team som gör vad, hur ligger vi till mot dagens mål, hur många ordrar har vi plockat och hur många återstår.

Det är som sagt bara fantasin som sätter gränser för hur ni bäst använder er data för att engagera medarbetarna och får alla att jobba mot samma mål. Vilken data skulle hjälpa just dig i ditt dagliga arbete? Hör av dig så kan vi hjälpa dig ta fram en vy som passar just er.   

Möjligheterna är oändliga

Här är några exempel på hur Jeeves Visualization kan se ut. 

Bilden visar skärmar som används hos GT wire
Bilden visar Jeeves Visualization