Sant och falskt om ERP

Produktivitet är en av de främsta metoderna för att skapa långsiktig livskraft hos företag. Enligt en artikel i Harvard Business Review måste företagens chefer ”avlägsna hinder i organisationen som hämmar medarbetarnas produktivitet”. Genom att affärsprocesserna har automatiserats alltmer är ERP fortfarande ett av de främsta verktygen företagen har för att öka sin produktivitet.

Trots att ERP har funnits länge så florerar det fortfarande missuppfattningar om programvaran. Det säger flera ledande experter från Forterros globala nätverk av ERP-företag. Utifrån flera decenniers erfarenhet delar de här med sig av sina insikter om vad som är sant och falskt när det handlar om att försöka bedöma värdet av vad ERP kan tillföra er organisation.

Här listar vi några av de vanligaste myterna idag:

  1. Myt: ERP är främst utformat för storföretag.Den som läser eller tittar på nyheter som handlar om ERP kommer ofelbart att få höra berättelser om misslyckade och kostsamma ERP-implementeringar. Sådana här ”högprofilerade” historier leder ofta till missuppfattningen att ERP-projekt bara är lämpligt för storföretag med enorma budgetar. Men det stämmer inte alls enligt Tove Bodin, ERP-konsult på Jeeves Information Systems AB. ”ERP-projekt har lika stor spännvidd som de typer av företag som använder dem”, menar hon. Och bara inom Forterros företagsportfölj, där samtliga levererar ERP till medelstora industriföretag, kan implementeringarna sträcka sig från veckor till månader eller till och med år.
  2. Myt: ERP-projekt kräver en total genomgång av företaget.Även om ERP-projekt oftast är dyra så kan du själv avgränsa för implementeringen. ”Du kan uppnå milstolpar över tid, och låta projektets första fas rikta sig mot det som är mest prioriterat”, säger Alexandre Crettol, som arbetar som ERP-konsult och projektledare på  SolvAxis i Schweiz.Crettol tillägger att det är mycket möjligt att du bara behöver uppgradera vissa delar av det befintliga ERP-systemet, snarare än att implementera ett helt nytt system. ”Fråga dig om ni verkligen måste byta till ett helt nytt ERP-system, som innefattar att migrera data, byta teknik och genomföra implementering”, säger han. ”Det kan hända att er lösning kan uppgraderas genom att man implementerar några nya funktioner i det befintliga systemet.”
  3. Myt: Ett ERP-system från ett stort företag är sannolikt den bästa lösningen.Vi dras till kända varumärken i nästan alla aspekter av våra liv. När det gäller ERP tänker nog många att de får en bättre lösning om de investerar i ett ERP-system från de mest välkända företagen, som Microsoft, Oracle eller SAP. Men när det gäller ERP kan den typen av inställning vara just det som ställer till det vid implementeringen.När det handlar om ERP-psystem måste man se till själva produkten före leverantören eller varumärket. Enligt Jeff Tognoni, CEO för Forterro, fungerar ERP-system bäst för ett företag om de från början är uppbyggda med den typen av företag i åtanke.”Om produkten passar bra från början behöver du inte drabbas av ytterligare kostnader för att anpassa produkten efter era behov”, säger han. ”Det finns hundratals olika ERP-system på marknaden. Vart och ett är skrivet och utvecklat från ett lite annorlunda perspektiv. I viss mån kan man säga att varje system återspeglar de affärsprocesser som användes av de första kunderna.”Oracle och Microsoft erbjuder till exempel många olika ERP-system. Tognonis råd är att den som letar efter ett alternativ från dem ska försöka hitta den ERP-produkt som ursprungligen utformades för just din typ av företag.
  4. Myt: ERP-leverantören har huvudansvaret för implementeringen.Tyvärr är det många företag som inte fullt ut inser hur omfattande arbetet är i samband med en ERP-implementering. Även om inte alla ERP-projekt tar över ett år och tiotals miljoner kronor att implementera, bör man ändå vara beredd på att det kommer att krävas helhjärtat engagemang från medarbetarna i nyckelpositioner för att det ska lyckas. ERP-leverantören kan bara vägleda er genom processen och komponenterna i ERP-produkten. Det är du och dina teammedlemmar som sitter på insikterna om företagets mål, utmaningar, data och vilka kritiska verksamhetsområden som behöver optimeras.