Nu återstartar vi Jeeves användarförening

Bilden visar några av våra kunder på Jeeves

Något som vi ofta hör från våra kunder är att de saknar Jeeves användarförening. De vill ha möjligheten att träffa andra som använder Jeeves ERP, få diskutera, inspireras och lära sig av varandra. Tillhör du en av dem behöver du inte vänta länge till för just nu pågår initiativ med att dra i gång användarföreningen igen. Vi har fått en pratstund med Thomas Olofsson, Customer Relationship and Loyalty Manager och här berättar han mer om det.

Har Jeeves användarförening funnits tidigare?

- Jeeves användarförening är inget nytt, den har funnits under flera år men under pandemin ebbade träffarna ut. Dessutom var det några av eldsjälarna som drivit föreningen som gick i pension i samma veva. Sen dess har den existerat i skymundan i sociala medier där vi fortfarande har kunder som pratar och inspirerar varandra, säger Thomas.

Varför ska vi dra i gång Jeeves användarförening igen?

- Under 2023 års kundträffar när vi berättade om våra planer att återstarta användarföreningen fick vi många glada tillrop och det var många kunder som spontant ville vara med, ”skriv upp oss på listan”, ”vi kan vara med och driva processen” och ”när kommer det i gång” var några av reaktionerna. Det är tydligt att det finns behov av att återigen ses kring Jeeves ERP, berättar Thomas.

Hur kommer det gå till?

- Det blivit dags för en nystart och vi har ett antal kunder som vill vara med och återstarta användarföreningen. Under första kvartalet kommer ett första konstituerande mötet ske och efter det kommer inbjudan gå ut till övriga kunder att gå med, förklarar Thomas.

Vad får jag som kund ut av att vara med?

- Ett av de bästa sätten att utveckla ert system och dig själv som användare är genom kontakt med andra användare. Då kan du få tips och råd, bli inspirerad och även lära dig hur du bäst hanterar olika processer. Det ger dig även en värdefull chans att påverka i vilken riktning Jeeves ERP ska utvecklas. Användarföreningen är fristående från oss på Jeeves och öppen för alla som använder Jeeves ERP, säger Thomas.

Vad är syftet med användarföreningen?

- Det finns lite förenklat två syften, utveckla det egna företagets nyttjande av Jeeves ERP och det andra är att påverka och inspirera Jeeves när det gäller kommande versioner och funktionalitet i systemet, berättar Thomas.

Är ni på Jeeves med?

- Vi på Jeeves är gärna med i bakgrunden och faciliteter mötena då det ger oss värdefull input till vidareutveckling av vårt affärssystem. Vi kan även vara med och bidra med all den kompetens som finns hos oss, när användarföreningen har träffar kan våra experter vara med som föreläsare, visa ny funktionalitet och svara på frågor till exempel. Sedan finns det massa praktiskt som föreningen kan behöva assistans med. Jag är övertygad om att den nya styrelsen kommer ha förslag på hur vi ska jobba tillsammans, berättar Thomas.

Om man vill vara med i användarföreningen hur gör man då?

- Det bästa är att prenumerera på vårt nyhetsbrev ”Jeeves Friends” där det kommer komma mer information om hur du gör rent praktiskt för att gå med i föreningen. Du kan även redan nu höra av dig till din kundansvarig hos Jeeves som tar med ditt intresse till föreningen. Du kan räkna med att det kommer komma information under första kvartalet under 2024 och att träffarna drar i gång under Q2, avslutar Thomas.

Tack för pratstunden Thomas!