Vad innebär förändringarna i OSS momsregeln?

ny momsregel från 1 juli

EU har gemensamt tagit fram en momsregel som började gälla 1 juli 2021. Den går under förkortningen OSS (One Stop Shop) och är en utveckling av MOSS (Mini One Stop Shop). Den riktar sig mot kunder som bara handlar av dig vid ett tillfälle. För att kunna sälja på lika villkor globalt har EU gemensamt tagit fram den här momsregeln som innebär att du kan sälja fritt med lokal moms oavsett var kunden befinner sig inom EU. Rapportering sker separat på OSS-portalen och fel korrigeras inte i omsättningsperioden utan i framtida redovisningar.

Grundtanken är alltså likvärdiga marknadsvillkor och samtidigt stoppa den handel som sker utan moms idag och som gör att det växer ett momsgap inom EU. Utredarna räknar med att driva in cirka 7 miljarder EUR ytterligare per år och samtidigt förenkla för dig som näringsidkare.

Vad innebär den nya momsregeln för dig?

Enkelt flöde

Säljer du B2C via E-handel till köpare i Europa behöver du inte längre momsregistrera dig i de länder där kunderna finns. All försäljning sker med det lokala landets VAT men du rapporterar all försäljning till Skatteverket, som i sin tur rapporterar det vidare och betalar ut momsen.

Svårt flöde

Säljer du för mer än 10 000 EUR per år så appliceras ovan enkelt. Men vilka scenarios skulle kunna komplicera din momsredovisning?

Här är några exempel:

  • Når du inte upp till tröskelvärdet på 10 000 EUR?
  • Säljer du produkter med olika momssatser?
  • Säljer du både varor och tjänster?
  • Har du en webextension som inte håller reda på land per kund?
  • Är du momsregistrerad i vissa länder och vill blanda?
  • Sker all handel via en e-handelsplattform?
  • Är din bokföringsvaluta i SEK? Rapportering och betalning sker i EUR.

Vad gör vi på Jeeves?

Från och med update 8 finns stöd för den här regeln i vår momsmatris, kontakta din kundansvarig eller hör av dig till oss om du behöver stöd för detta.

Läs också om omvänd moms på elektronik som började gälla från 1 april 2021

Kontakta oss