12 julklappstips till ert affärssystem

Bilden visar en julgran med en brasa i bakgrunden

1. Skapa en eller städa upp i BOM-listan

Ett affärssystem är, precis som alla andra system, bara så bra som den information det arbetar med. BOM-listor är en viktig komponent vid materialbehovsplanering (MRP). En sådan lista bör granskas och godkännas regelbundet, särskilt när varor oväntat blir slut i lager eller lagersaldot är felaktigt.

2. Säkerställ korrekt lagersaldo

Lagersaldo är den andra viktiga faktorn vid materialbehovsplanering. Det enda sättet att säkerställa att informationen är så korrekt som möjligt är att använda sig av ett pålitligt system för cyklisk inventering.

3. Granska ledtiderna vid materialbehovsplaneringen

Eftersom beräknade ledtider inte synkroniseras dynamiskt med den faktiska produktionsupplevelsen, kan de avvika kraftigt från hur verkligheten ser ut. Titta på den prioritet en arbetsorder har när den först släpps. Det kommer att hjälpa er att se hur planering av ledtider och produktionsplanering hänger ihop. Men innan ni gör det…

4. Se över köbildningen vid produktionsgrupperna

Den viktigaste faktorn när det gäller ledtider i produktionen är väntetiderna. Stämmer de beräknade kötiderna för en produktionsgrupp överrens med hur det ser ut i verkligheten? Kom ihåg att kötiden kommer att variera beroende på arbetsbörda och produktmix. Använd er av genomsnittstider och håll utkik efter trender.

5. Balansera input och output

Nyckeln till att ta fram stabila (och korrekta) scheman och kunna hålla planerade ledtider i produktionen, är att hitta en balans mellan input och output. Att tilldela produktionen, eller en enskild produktionsgrupp, mer arbete än den kan utföra under en viss tidsperiod skapar bara en större orderstock och längre ledtider.

6. Lär känna ert affärssystem bättre

Oberoende av hur avancerad eller lyckad implementationen av ert affärssystem är, har ni alltid tillgång till fler funktioner, genvägar och möjligheter i systemet än ni faktiskt använder idag. Prova och experimentera gärna med funktioner i affärssystemet som ni inte använder just nu (förhoppningsvis har ni en ”sandlåda” eller annan testmiljö som ni kan använda för just detta). Er affärssystemsleverantör kan troligtvis erbjuda er utbildning eller konsulthjälp.

7. Använd ATP (available-to-promise)

Detta är egentligen mer en julklapp för era kunder och till er fabrik. Era säljare bör kunna ha insyn i framtida disponibla lagersaldon så att de kan ge kunderna realistiska löften om när ni kan leverera och för att undvika störningar i produktionen.

8. Satsa på sälj- och verksamhetsplanering

En formell och effektiv sälj- och verksamhetsplaneringsprocess är avgörande för att kunna ha en effektiv verksamhet. Både företagets affärssystem, de anställda i produktionen, arbetsledare och kunder kommer att uppskatta att det finns en ordentlig fastställd plan eftersom ni då kan hålla era löften.

9. Se över och uppdatera dokumentationen av era arbetsprocesser

Era arbetsprocesser är säkert väl dokumenterade och finns lättillgängliga för användarna. Är det kanske så att dokumentationen sammanställdes när systemet först implementerades och har inte uppdaterats sedan dess? Skulle en nyanställd medarbetare kunna slutföra en arbetsuppgift med hjälp av det materialet utan att först ha lärts upp av sin företrädare?

10. Arbeta papperslöst

Det är inte möjligt för ett företag att kunna arbeta helt papperslöst oavsett vilket affärssystem på marknaden de arbetar med, men de flesta skulle tjäna på att minska sin pappersförbrukning. Mobila enheter ger nya möjligheter att kunna minska pappersanvändningen eftersom att man med hjälp av dem kan få tillgång till informationen i systemet närsomhelst och varsomhelst. Uppmuntra era medarbetare att använda mobila enheter. Se över era pappersrapporter och ta bort dem ni egentligen inte behöver.

11. Samarbeta

Fundera över vilka möjligheter ni kan ha att samarbeta med leverantörer och kunder genom webbportaler, informationsdelning, och att ge (begränsad) tillgång till lämpliga delar av ert system till pålitliga affärspartners.

12. Investera i användarna

Det allra bästa ni kan ge ert affärssystem är en välutbildad, informerad och entusiastisk användargrupp. Erbjud affärssystemets användare vidareutbildning. Ju mer de kan, desto mer kommer de att kunna åstadkomma och desto större nytta kommer hela er organisation ha av ert affärssystem. Användarnas kommer också att trivas bättre och bli mer effektiva på grund av detta.