Hur Business Intelligence kan stödja arbetet med ekologiska indikatorer - Årets Jeeves Stipendie delades ut på Högskolan i Halmstad

Jeeves har haft ett långt samarbete med Högskolan i Halmstad som startade redan 2007 då Affärssystemsprogrammet utvecklades. Jeeves har sedan dess bidragit med årliga gästföreläsningar och tagit emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under studietiden. Affärssystemsprogrammet har en bra profil för Jeeves verksamhet med både informatik och företagsekonomi som integreras i utbildningen. Flera av våra duktiga konsulter kommer från Högskolan i Halmstad och just Affärssystemsprogrammet.

"-Vi har nu haft förmånen att ha ett Jeeves stipendie för bästa uppsats inom affärssystemsområdet under ett antal år. Det har bidragit till att studenterna i sina uppsatser försöker tänka nytt och innovativt inom sina examensarbeten. Vidare ger det naturligtvis en boost för studenter som blir uppmärksammade och Högskolan i Halmstad är stolta när företag vill samverka och premiera ambitiösa studenter från Halmstad", säger Christer Rehnström, Director of Studies and Lecturer in Informatics School of Information Technology Halmstad University.

Kriteriet till årets stipendium bygger på en uppsats som ger ett kunskapsbidrag eller en ny kunskap inom just området affärssystem. Vinnarna av årets stipendium tilldelades Simone Askfelt och Arbenita Osmani Hasolli som med deras kandidatuppsats ”Ekologisk hållbar med Business Intelligence” har gett insikt, kunskapsbidrag och förslag kring hur företag kan få stöd att arbeta med ekologiskt hållbara indikatorer med hjälp av Business Intelligence.  Att arbeta ekologiskt hållbart är i många fall en förutsättning för att vara konkurrenskraftig, oavsett bransch, och uppsatsen ger både inspiration och insikter för olika organisationer om möjligheten att utveckla sin verksamhet.

Andrea Wetterberg, VP Support & Education, var på plats i Halmstad och delade ut priset - en check på 10.000 kronor till de två lyckliga stipendiaterna.

Stort grattis och tack för kunskapsbidraget!