Framgångsrikt bolag inom 3D-teknik väljer Jeeves ERP

forterro arrow

Anders Brask är VD på Protech Nordic AB, en av de marknadsledande aktörerna inom 3D-print i Norden. ”Fort men fel, är fortfarande fel” är ett av Anders motton, och vägen till ett nytt affärssystem genomfördes noggrant. Innan det togs ett definitivt beslut förankrades det med personalen, som Slutligen föll på Jeeves ERP.

Mellanbolagshandel en kritisk faktor

Protech är idag 35 anställda, men ser stor potential till tillväxt i framtiden. 3D-print ligger starkt i tiden som en del av Industri 4.0 och fler och fler företag använder sig av printrarna direkt ute i produktionen. Förutom 3D printers levererar Protech även CAD programvaror. Kunderna befinner sig i hela norden, och man säljer och servar till stora bolag som Ericsson och ABB, men även till skolor och universitet.

Efter en omfattande urvalsprocess identifierade Protech flera kritiska punkter för verksamhetens ERP-stöd. Bland annat såg man behov av stöd för mellanbolagshandel, nordiska legala krav, olika valutor och företagets växande serviceverksamhet.

”Jeeves har mött upp med kunnig personal och är ett system som har unika fördelar mot jämförbara konkurrenter och levererar ett bra stöd för mellanbolagshandel, legala krav, Valutor och servicemodul,” Säger Anders Brask, VD.”

Tips för en lyckad urvalsprocess

Satsar på mobila användare

Då mycket av Protechs arbete sker ute hos kund ligger cirka 70 procent av systeminvesteringen på mobila användare.  De mobila användarna samverkar med Jeeves ERP-data i realtid och har samma omfattande funktionalitet som fasta användare. Något som underlättar för de anställda som är ute mycket på fältet.

 Läs mer om Jeeves Mobilitet