Låt Business Intelligence (BI) optimera det dagliga arbetet

Bilden visar Jeeves BI på en skärm

Ett Business Intelligence (BI)-system är ett smart verktyg som de allra flesta företag inte vill vara utan. Det samlar in, analyserar och presenterarar viktig information om verksamheten, allt på ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt. Med hjälp av Business Intelligence kan företag ta bättre beslut och spara både tid och pengar då man slipper manuell handpåläggning för att göra datan begriplig för alla.

Oavsett om du är VD, ägare, ekonomichef, sitter i ledningsgruppen eller i annan beslutsfattande position så måste du hantera stora mängder information och det är lätt att bli överväldigad. Har du ingen BI-lösning idag så består förmodligen mycket av ditt arbete att återkommande samla in information, göra tidskrävande sammanställningar och inte endast för att följa upp grundläggande nyckeltal.

En BI-lösning sparar tid

Detta är dyrbar tid som läggs ned på något som egentligen skulle kunna automatiseras. Med en BI-lösning kan du i stället följa och analysera din verksamhet, du får ett effektivt beslutsstöd, hög automatiseringsgrad och du sparar in tid som du i stället kan använda till analys, förbättringsarbete och andra värdeskapande aktiviteter för din organisation.

Vad är ett BI-system?

Ett BI-system är en kombination av processer, affärsanalyser, metoder, datavisuliseringar och dataverktyg som tillsammans samlar in data, för att sedan strukturera, analysera och omvandla den till insikter för smartare och snabbare beslut.

Med en BI-lösning, eller beslutsstödsystem som vi även kallar det på svenska, får du en omfattande bild av företagets data som du kan använda för att göra förändringar och avlägsna ineffektiva arbetsprocesser. Det skulle kunna vara data från ditt affärssystem, CRM eller någon helt annanstans i din organisation

Utan ett BI-system är risken stor att ni fattar felaktiga beslut då ni saknar en helhetsbild, ni tappar även konkurrenskraft då ni inte har samma insikter som konkurrenterna och risken för fel ökar markant.

Har jag inte allt det här i affärsystemet?

Även om affärssystem som Jeeves ERP inkluderar grundläggande rapporter, erbjuder en BI-lösning som Jeeves BI mer avancerade analysverktyg. ERP-system fokuserar på historisk data och ger en grundläggande överblick, medan BI tillhandahåller djupgående analyser och trendupptäckter. Med BI kan du utföra multidimensionella analyser, upptäcka dolda mönster och skräddarsy rapporter, vilket är väsentligt för strategiskt beslutsfattande och proaktiv verksamhetsutveckling  

Fördelar med Business Intelligence

  • Optimerar och förbättrar interna processer
  • Du kan se marknadstrender i ett tidigare skede
  • Ökar effektiviteten och identifierar flaskhalsar
  • Analyserar avvikelser i en produktionsprocess
  • Du kan analysera försäljningsdata och identifiera trender och kundernas preferenser och anpassa erbjudandet
  • Låter dig ta rationella beslut baserat på fakta istället för magkänsla
  • Snabbare och smartare beslutsförmåga
  • Identifierar var ni kan göra tids- och kostnadsbesparingar

Är du nyfiken på Jeeves BI som du kopplar till Jeeves ERP? Läs mer här