Jeeves BI riktar sig till distribuerande, tillverkande och tjänstelevererande företag som vill utveckla och förbättra sin verksamhetsuppföljning. Oavsett om det handlar om att bevaka kritiska nyckeltal, analysera nuläge mot plan eller identifera orsaker bakom en trend så är Jevees BI verktyget för er.

Jeeves BI består av fyra separata applikationer för försäljning, ekonomi, inköp och produktion. De är byggda på ett gemensamt datalager i Qlik Sense, vars in-memory teknologi ger snabba svar presenterade i tydliga visualiseringar, så att ni enkelt kan ta till er informationen. Varje applikation har en dashboard som innehåller dagsaktuellt värde på olika KPI:er, samt grafer som återspeglar proportioner, trender och avvikelser för de faktorer som nyckeltalen beräknas från. På en analysvy kan de bakomliggande transaktionerna identifieras, filtreras och exporteras till Excel. På en rapportvy kan ni fritt bygga och exportera egna grafer utifrån de dimensioner och nyckeltal som ingår i datalagret

Till skillnad från många andra analysverktyg begränsas inte användaren till i förväg fastställda frågor. Med Jeeves BI kan ni göra multidimensionella analyser och utifrån resultatet fritt ställa nästa fråga. En fråga ni kanske inte visste att ni hade.

 

Jeeves BI Dashboard

 

Fördelar

 • Med ett färdigt datalager blir ni inte beroende av IT-resurser för datainsamling utan kan omedelbart lägga fokus på vad som ska följas upp och hur det ska presenteras.
 • En färdig analysmodell, i form av en dashboard, en detaljvy och en rapportvy ger ett strukturerat och lättförståelig angreppssätt som gör att ni snabbt kommer igång med både bevakning av KPI:er och fördjupad analys.
 • Genom att jämföra aktiva transaktioner med historisk data ger fördjupad kunskap om trender i er verksamhet.
 • Att fritt kunna ställa nya frågor ovanpå en multidimensionell analys möjliggör upptäckter av oväntade samband och fördjupad förståelse av er verksamhet.
 • Med self-service funktionaliteten kan varje användare snabbt bygga egna grafer och rapporter när ett behov uppstår, utan att behöva ta hjälp av externa konsulter.

 

Jeeves BI Rapportvy

 

Funktionalitet

Färdiga applikationer, lätta att anpassa

Jeeves BI kommer med samma fördefinierade datamodell som ni hittar i Jeeves ERP, med färdiga rapportmallar och dashboards som ger er en omedelbar helhetsbild av verksamheten och gör det möjligt för er att gräva er ner till nästa informationsnivå. Dashboarden kan lätt anpassas efter era specifika affärsprocesser och nyckeltal.

Intuitivt visuellt gränssnitt

Frågor och filtrering hanteras lätt i det klickbara användargränssnittet med en rik användarupplevelse på både dator och mobil. Inga dyra användarutbildningar krävs för att komma igång. Färgmarkeringar tydliggör vilka urval ni har gjort och var ni befinner er i analysen. Svaren presenteras i interaktiva och flexibla visualiseringar av er data, som förändras utifrån varje ny frågeställning.

Avancerad sökning

En global sökfunktion gör det enkelt att hitta det ni letar efter. Jeeves BI har en intelligent sökfunktion som kopplar samman dina sökord med samtliga relaterade värden och dimensioner i prioritetsordning efter hur stark associationen är.

Automatiska relationer mellan data

Jeeves BI sammmanställer transaktionsdata på ett sätt som inte är möjligt i affärssystemet. Relationer mellan data som ligger dolt i ert affärssystem kan ofta leda till nya upptäckter, t.ex. om var i verksamheten problemen finns och vad ni som företag skulle kunna vara kapabla att åstadkomma. 

Pålitligt genom tillgång till transaktionsdata

För att våga ta beslut baserat på dashboarden måste man känna att man kan lita på informationen som presenteras. I Jeeves BI har ni alltid omedelbar tillgång till bakomliggande transaktioner, så att analysen kan bekräftas. Med förtroende för verktyget går det lättare och snabbare att fatta beslut.

Export till Excel och PDF

Information från Jeeves BI kan automatiskt exporteras till Excel för vidare bearbetning eller verifiering. Egna rapporter kan exporteras till PDF för vidare distribution.

Self-service

En användare i Jeeves BI har makten att själv forma sin analys baserat på vad han vill veta. Ur ett bibliotek av fördefinierade dimensioner, mätetal och KPI:er skapas enkelt egna vyer och rapporter med hjälp av drag’n’drop.

Associationssökning och djupdykning

Jeeves BI:s sökbara grafik gör det snabbt att söka efter information. I ett enskilt stapeldiagram kan man se fakturerat värde, bruttomarginal, och täckningskvot per kund, per kundgrupp, per produkt, per produktgrupp eller per försäljare. Diagrammen kan sedan filtreras per kund, försäljare och lager samt tidsperioder och geografiskt område. Med tillgång till den här typen av information kan ni lätt få en överblick över era nyckeltal och se hur det gått för företaget över tid.

Tillägg av datakällor

Jeeves BI är en OEM-produkt som bygger på tekniken  i Qlik Sense. Lösningen är designad för att ni ska kunna komma igång snabbt och kostnadseffektivt. I systemet finns en färdig datamodell baserad på Jeeves ERP. Om ni vill bygga ut er BI-lösning med andra datakällor än Jeeves ERP kan ni smidigt uppgradera till en fullvärdig Qlik Sense licens. 

Flerföretagshantering

Jeeves BI är ett kostnadseffektivt verktyg för en koncernledning då det är möjligt att jämföra de olika företag som ingår i koncernen i ett och samma diagram.

 

Analysexempel

 • Jämför aktuellt saldo på konto- eller kontogruppsnivå med föregående års saldon utifrån rullande perioder. 
 • Jämför aktuellt saldo på konto- eller kontogruppsnivå mot budget. 
 • Jämför försäljning med täckningsbidrag på kundnivå fördelat per månad. Ta reda på vilka kunder som är lönsamma, vilka produkter de köper samt vilka produkter som har potential och vilka som bör fasas ut ur sortimentet.
 • Jämför omsättning och kredittid på kundnivå och få en bild av vilka kunder som medför hög kreditkostnad.
 • Se leveransprecision över tid och sätt upp rutiner för när det är dags att omförhandla leveransvillkoren.  
 • Bevaka aktuell orderstock och se hur den förhåller sig mot orderstocken vid samma tidpunkt föregående år
 • Se vilka artiklar eller produktionsgrupper som står för merparten av reklamationerna från produktion
 • Bevaka leveransprecisionen från produktion, gör en efterkalkyl och identifera bakomliggande orsaker till varför ni ibland är sena

 

Jeeves BI Analysvy

 


 

Jeeves BI