Kan en uppdatering av affärssystemet vara enkel?

Bilden visar teamet hos EAB

Att uppdatera sitt affärssystem är något som många drar sig för, man tror att det ska vara ett stort projekt som kommer ta tid och många anställdas engagemang i anspråk. Men det behöver inte vara så. Vi har pratat med några av våra kunder som nyligen uppdaterat sina affärssystem. Här berättar de hur det gick.

De allra flesta är nog eniga om att det är bra att hålla sitt affärssystem uppdaterat, man får kontinuerligt tillgång till den senaste funktionaliteten och tekniken samt de uppdateringar och säkerhetspatcher som rekommenderas. Dessutom blir det upplevda värdet av affärssystemet högre om man kör på den senaste versionen då det ofta finns bättre och smidigare sätt att göra saker i en nyare version av systemet.

Hos EAB var det många som inte ens märkte uppdateringen

EAB i Smålandsstenar har använt Jeeves ERP sedan 2009 och de uppskattar att systemet är så anpassningsbart och enkelt att modifiera efter verksamheten. De ville uppdatera systemet då de vill undvika att centrala system ligger i gamla versioner. Att de får tillgång till den senaste funktionaliteten och en trygg och säker driftmiljö var också en bidragande orsak. Vi har intervjuat Per Ahlqvist, IT ansvarig.

- Projektet gick jättebra, det var en odramatisk driftsättning med få restpunkter. Vi gjorde själva driftsättningen under en helg och det positiva var att inte många användare märkte något på måndagen, utan det fungerade bara som vanligt, säger Per. 

Per känner stort förtroende för personerna hos Jeeves och andra som var inblandade så det blev ett jättebra projekt.

- Det underlättade att vi känner varandra och har jobbat ihop tidigare, även att konsulterna känner till vår verksamhet och våra utmaningar, berättar Per.

En annan framgångsfaktor i projektet var testerna i acceptanstestfasen, Per berättar att han känner sig väldigt stolt och glad över användarnas engagemang i testerna. 

- Användarna testade sina processer på ett imponerande sätt och vi hittade en del småsaker under acceptanstest som vi hann rätta till innan vi gick live. Jag skulle vilja ge en stor eloge till alla dem. Tack vare att de testade så bra slapp vi problem senare.

Smärtfri uppdatering hos AD-Plast   

En annan av våra kunder är AD-Plast i Anderstorp, de har använt Jeeves ERP sedan 2000 och de använder en anpassad version av affärssystemet speciellt för plastindustrin. Företagets vd Michael Jonsson berättar i en intervju att han uppskattar att systemet är flexibelt och enkelt att anpassa. Michael berättar att själva uppdateringen gick snabbt och de kunde köra i gång med den dagliga verksamheten direkt efter.

- Själva uppdateringen gick väldigt smärtfritt, vi hade själva slarvat med testerna innan så det var en del småsaker som behövdes rättas till men i det stora hela gick det enligt plan. Nu har vi den senaste versionen av Jeeves ERP men vi har inte kommit i gång med att använda alla funktioner fullt ut, bland annat finns det en dashboard som vi ska implementera och som kommer ersätta ett annat system som vi använder idag, berättar Michael.

Han fortsätter:

- En bidragande orsak till att uppdateringen gick så bra är att konsulterna som jobbade med uppdateringen känner väl till vår verksamhet och vi har jobbat tillsammans länge, då kan jag känna mig trygg med att allt kommer fungera. Det vi vill göra annorlunda i framtiden är just testerna, att vi följer checklistan med punkter som ska testas innan implementation, avslutar Michael.

Är du befintlig kund och vill uppdatera ditt affärssystem – eller rent av gå över till molnet och få alla uppdateringar inkluderade?

Varför ska jag flytta mitt Jeeves ERP till molnet och hur går det till? 

Är du nyfiken på Jeeves ERP? Läs mer här