Vad är lageroptimering?

Att minska lagret, och på samma gång bibehålla eller öka servicenivåer gentemot sina kunder är "win-win" för tillverkare och distributörer. Kortfattat är det detta som kallas för lageroptimering.

För att lyckas med lageroptimering behöver man arbeta med logistik, prognoser och processer för påfyllnad. Målet ska vara att minska sina lagerkostnader och samtidigt öka tillgängligheten. Om du lyckas blir resultatet att lönsamheten ökar samtidigt som du får fördelar gentemot konkurrenterna på marknaden.

Därför är inte ett minskat lager att optimera

Ett minskat lager minskar såklart kostnaden eftersom du behöver mindre plats, men kan också leda till  högre kostnader. Ett minskat lager kräver fler transporter i mindre kvantiteter, vilket i sin tur leder till högre kostnader för arbete, hantering samt transport. Du riskerar även missnöjda kunder som får vänta längre än vanligt på sin leverans, något som i sin tur kan leda till minskad försäljning.   

Därför handlar lageroptimering om mer än att endast minska lagret. Det handlar om att hitta den bästa och mest effektiva lagernivån, vilket minskar den totala kostnaden. 

Så hittar du den mest effektiva lagernivån

Den mest effektiva lagernivån är skillnaden mellan förutsedd efterfrågan och planerad påfyllnad. För att få till detta behöver du ta fram prognoser, samt förbättra processen för påfyllnad.   

Affärssystem och ERP fokuserar till stor del på att hantera lageroptimering. I Jeeves affärssystem kallas funktionen som hanterar detta materialplanering. Materialplanering beräknar behov av delar och material, så att inköp ska kunna planeras i god tid. Man undviker lagerbrist på samma gång som lagret inte blir större än det behöver vara.  

Genom att övervaka hur olika kostnader för transport och lagerhållning varierar över tid, kan systemet utveckla en plan för att minimera den totala kostnaden och finna rätt (optimal) lagernivå. 

Jeeves branschlösning för Partihandel