Tillverkande bolag investerar mycket resurser i personal, maskiner och lokaler. Saker sker i bolagens vardag som är svåra att styra över. Händelser som att personal blir sjuk, maskiner står still eller leveranser av material blir försenat är bara några av de saker som skapar utmaningar i vardagen. Det är kostsamt att driva ett producerande företag, och ännu kostsammare blir det när man tar felaktiga beslut i den dagliga produktionen som kan få kostsamma och jobbiga följder. Det är helt enkelt svårt för många att på ett enkelt sätt följa produktionsflödet och skapa sig en bild över den dagliga verksamheten. Om inte produktionen fungerar väl får det omfattande effekter genom hela bolaget.

Med EQ Plan som planeringsstöd för Jeeves ERP tar ni kontroll över er produktion, ökar er produktivitet och effektivitet. Era resurser och planerade operationer visualiseras och ni får en överskådlig bild på er produktion och de olika produktionsflödena. Ni kan välja att se vilka operationer som är startade, möjliga att starta eller annan viktig statusinformation såsom eventuella förseningar. Dessutom får ni automatiskt in återrapporterade data och kan enkelt följa hur er produktion fortlöper.

Stöter ni på olika störningar i er produktion eller vill se vad ni kan göra bättre, kan ni med enkla manöver flytta och ändra operationer i EQ Plan och direkt se följden av era beslut. Planen kan vara en simulering eller ligga till grund för en ändring som ska påverka er riktiga planering.  Med EQ Plan och Jeeves ERP blir ni effektivare i ert arbete, gör rätt sak i rätt tid och i rätt ordning.

Fördelar

Ta kontroll över er produktion

Med EQ Plan kontrollerar ni inte bara vad som sker just nu i er produktion utan ni ser också när ni har kapacitet att kunna producera framöver. Ni tar kontroll över de förändringar som sker i er vardag, styr er produktion så effektivt som möjligt och kan ge era kunder en mer pålitlig leveranstid. Komplex information blir enkel att förstå oavsett på vilken nivå er produktion planeras på.

Effektivisera er planering

Glöm dagar där ni spontant planerar om operationer utan att veta följderna för andra operationer. Med EQ Plan kan ni prova olika scenarion genom simulering för att hitta den produktionsplan som ger bäst möjligheter för er verksamhet. Jeeves ERP med EQ Plan hjälper er att spara tid, bli effektivare och ta bättre beslut med de olika hjälpmedel EQ Plan erbjuder. Den planering ni gör i EQ Plan uppdaterar er Jeeves ERP med enkel knapptryckning.

Interaktivt och användarvänligt

EQ Plan är ett interaktivt planeringsstöd som visar företagets produktion grafiskt i ett GANTT-schema. Ni kan i varje ögonblick se hur enskilda förändringar påverkar den totala produktionen. Löpande ser ni aktuell produktionsstatus och får information om resursernas beläggningsgrad. EQ Plan ger er bättre kontroll och ökar er effektivitet vilket leder till ett bättre kapacitetsutnyttjande. Det ger er kortare leveranstider och flexiblare produktion vilket sänker era kostnader och stärker er konkurrensförmåga.

Om Timemetrics och EQ Plan

Timemetrics har arbetat med produktionsprocesser och planeringsverktyg i snart 20 år och EQ plan används i många olika branscher i drygt 20 länder.