Grattis Rasmus och Calle – vinnare av Jeeves stipendiet!

Rasmus och Calle Jeeves stipendiet

Jeeves har sedan flera år ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad och som en del av det delar vi varje år ut Jeeves stipendiet för bästa kandidatuppsats som anses bidra med ny kunskap inom affärssystemområdet. I år var det studenterna Carl Johan Lippe Nilsson och Rasmus Eriksson som fick stipendiet på 10 000 kronor för sin uppsats ”Metaverse och dess betydelse för virtuellt samarbete i organisationer – En kvalitativ studie om Metaverse och dess potential samt utmaningar för virtuellt samarbete i organisationer”

Grattis Rasmus och Calle! Berätta vad handlar er uppsats om?

- Vår uppsats handlar om hur Metaverse-teknologier som exempelvis VR och AR kan bidra med möjligheter och utmaningar ur både sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiv kopplat till virtuell kommunikation. Eftersom ett inträde i Metaverse ses som oundvikligt för företag i framtiden är studiens slutsatser något som alla företag måste beakta, berättar Rasmus.

Rasmus och Calle Jeeves stipendiet

Varför valde ni att skriva om just det ämnet?

- Den huvudsakliga anledningen till att vi valde att skriva om Metaverse och virtuellt samarbete är på grund av hur aktuellt det är, både med Metaverse och virtuellt samarbete. Metaverse växer så det knakar och många stora företag gör investeringar i det. Virtuellt samarbete blir också bara mer och mer aktuellt då många företag idag fortsatt att till stor del använda sig av virtuell kommunikation efter pandemin, säger Calle.

- Vi tycker båda att hela ämnet Metaverse är intressant och vi såg att det kan finnas potential för att bli väldigt stort i framtiden, inte minst för virtuellt samarbete, men också ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv, förklarar Calle.

Vilka slutsatser har ni kommit fram till i uppsatsen?

- Metaverse kan bidra med stora fördelar till virtuellt samarbete i organisationer i form av exempelvis en rikare kommunikationsupplevelse, effektiviserad datadelning, förbättrad flexibilitet, minskad klimatpåverkan och möjlighet till att lättare kunna spetsa kompentenser i virtuella teams. För att ta del av dessa fördelar krävs det däremot en vidare utveckling av Metaverse och dess teknologier. Fysiska utmaningar i användandet av hårdvaror kopplat till Metaverse, såväl som tekniska utmaningar med att utveckla ett tillräckligt komplett innehåll som lockar fler användare måste först och främst bemötas, säger Rasmus.

Hur känns det att få Jeeves stipendiet?

- Det är stor ära att ta emot detta pris. Dels för att Jeeves är en så välkänd och etablerad leverantör av just affärssystem och dels för att det var så många andra bra uppsatser som vi konkurrerade med, menar Rasmus.  

- Det känns verkligen hur kul som helst. Vi är båda väldigt nöjda över vårt arbete så detta känns som en bekräftelse på att vi faktiskt kommit fram till något värdefullt. Att ett stort företag som Jeeves uppmärksammar vårt arbete är helt fantastiskt, säger Calle.

Vad väntar härnäst? Vad ska ni göra efter avslutad utbildning?

- För mig väntar fortsatt jobb hos en affärsystemsleverantör vid namn Littlefish här i Halmstad. Det var där jag hade min praktik nu i trean och där har jag även jobbat upptill mina studier sedan januari, säger Rasmus.

- Under sommaren kommer jag att jobba på 3Butiken i Halmstad där jag har jobbat deltid vid sidan om mina studier. Jag kommer att se mig omkring efter nya intressanta tjänster att söka till hösten, avslutar Calle.

Motivering till Jeeves-stipendiet 2022

För att på ett tillgängligt och informativt sätt beskrivit dagens företeelser kring virtuella arbetssätt, dess bakgrund i olika tekniker och koppling mot Metaverse. Metaverse uppfattas nog idag av de flesta som science fiction eller spel. Med avhandlingens kontext och anknytning till virtuella team blir det tydligt att Metaverse kan berika virtuella arbetssätt och bli en naturlig förlängning av hur vi arbetar idag.

Jeeves har sedan flera år, och med pandemin som katalysator, framgångsrikt gjort stor del av sina kundleveranser virtuellt. Uppemot 60 procent av dem, inklusive nyimplementationer, görs idag virtuellt och vad vi kan se är det ett arbetssätt som är här för att stanna. Uppsatsen ger en god insikt kring hur det kan komma att utvecklas framåt. Den enda kvarstående frågan blir när, inte om, vi från Jeeves träffar er i ett Metaverse.

Stort grattis önskar vi på Jeeves!

Här kan du läsa mer om Högskolan i Halmstad och stipendiaterna