Hur mindre metalltillverkare kan angripa digital tillverkning

sylob-erp-cloud-promo

Digital Manufacturing, digital tillverkning, och oavbrutna digitala arbetsflöden är inte teknik som du bara kan köpa och implementera. De är mer ett koncept, ett angreppssätt och en filosofi. Teknik behövs för att möjliggöra digital tillverkning – men ska snarare ses som verktyg på vägen.

Digital tillverkning är framtiden som företag investerar i just nu. Och den har redan bevisat sitt värde.

Vad är digital tillverkning?

Digital tillverkning innebär att se betydelsen av databaserade informationssystem och värdet av att dela information när produkter konstrueras, utvecklas, tillverkas, distribueras och används eller konsumeras på marknaden.

Det sker genom vad som kallas ett oavbrutet digitalt flöde. Processen börjar med de datafiler som skapas i CAD/CAM-system och som definierar produkten och processen.

Redan här i startskedet kan produkten modelleras, tillverkas och noggrant analyseras innan den sätts i verklig produktion. 

Den information som skapas innan själva produktionen sätts igång kan kallas för digital tvilling. Här är själva grunden för att kunna följa produkten genom hela dess livscykel.

Med sensorer och manuell eller automatisk inmatning av data läggs information till längs vägen i syfte att skapa ett komplett register över hur produkten togs fram, tillsammans med dess historik och prestanda efter att den anskaffats och använts.

Hur utnyttjar stora företag digital tillverkning?

Modelleringen och simuleringen inom digital tillverkning ger bättre produkter och processer. Utan att bearbeta en enda del eller använda ett enda gram material, kan ingenjörerna se hur delarna passar ihop, exekvera rörliga delar för att kontrollera passningar och glapp samt få en bild av egenskaperna vad gäller temperatur och påkänningar bland mycket annat. Simulering av produktionsprocessen ger liknande fördelar och ger ingenjörerna möjlighet att ”testa” processen och göra justeringar i den digitala miljön. Det är fler än en konstruktör som har insett att hållbarheten ofta går att förbättra med en liten förändring av geometrin i en produkt. Andra ingenjörer upptäcker oväntade produktionssvårigheter som går att undvika genom förändringar av själva delen eller i processen eller utrustningen. Detta kan göras utan några investeringar i faktiskt materiel eller utrustning.

Information från den digitala tvillingen ger möjlighet till avancerade planerings- och hanteringssystem (ERP) i syfte att noga övervaka produktionen och hela leveranskedjan, upptäcka avvikelser som är på väg att utvecklas och i vissa fall göra lämpliga justeringar. Vid andra tillfällen går det att uppmärksamma ansvariga på att det behövs avhjälpande åtgärder samt presentera den bästa åtgärden (utvecklat genom simuleringar av resultat från tusentals möjliga svar).

Hur kan mindre och medelstora företag utnyttja fördelarna med digital tillverkning?

De flesta tillverkare är i första hand komponentleverantörer. Eftersom de befinner sig mitt i leveranskedjan, är det inte de som leder övergången till digital tillverkning och den sömlösa digitala arbetsflöden. Mindre och medelstora företag kan dock utnyttja fördelarna på ungefär samma sätt som originaltillverkarna gör inom processutveckling och kanske produktförbättringar tack vare sitt eget arbete med att införa dessa verktyg.

Mindre och medelstora leverantörer är dock mycket viktiga deltagare i kundernas leveranskedjor, och de kommer troligtvis få krav på sig att vara en del i den digitala tillverkningsprocessen.

Därför bör de se till att de system och data de skapar och använder är kompatibla med de miljöer som finns hos partner och kunder. Det betyder att all utrustning eller programvara som implementeras i de mindre och medelstora leverantörernas anläggningar bör ha dataformat med öppna standarder som minimikrav, och de ska vara kompatibla med de stora kundernas systemkrav om en eller flera kunder står för en stor del av deras affärsverksamhet.

När du pratar med dessa kunder om deras dataformat, ta reda på deras långsiktiga planer för digital tillverkning. En del kunder kan till och med vilja arbeta tillsammans med dig med att utveckla och införa din tekniska datastruktur eftersom de inser att det blir en fördel också för dem i och med att båda företagen tar ett steg framåt.

Hur är ERP till hjälp på vägen mot digital tillverkning?

Som nämnts tidigare deltar de mest avancerade ERP-systemen i och utnyttjar fördelarna med det som rör den digital tillverkning och övervakning. Till och med av mindre avancerade ERP-system bör man kunna förvänta att CAD/CAM-information används i form av centraliserade definitioner av delar, stycklistor och processvägar (kallas ibland Master Data Management). De bör också kunna skicka produktionsinformation till den digitala tråden, antingen genom inbyggd anslutbarhet, öppna gränssnitt och API:er, eller genom tredjepartsanslutningar.