Hur medelstora metalltillverkare kan utnyttja de senaste trenderna inom CAD/CAM

Abas Roadshow 2024

Teknik förändrar konkurrenssituationen inom metalltillverkningsbranschen, särskilt framstegen inom datorstödd konstruktion (CAD) och datorstödd tillverkning (CAM). Båda har vuxit och införlivats i grunderna för digital tillverkning, vilket ibland kallas Tillverkning 4.0 eller Industri 4.0.

I stort sett alla metalltillverkare har åtminstone någon grundläggande CAD-funktion, och de flesta använder sig av datorstyrd produktionsutrustning (CNC) för att tillverka delar. Grundläggande CAM utgör länken mellan de två genom att omvandla den digitala konstruktionen till program för att styra manövreringen av CNC-verktygen. Men det innebär mycket mer än så. CAD/CAM (det kan vara svårt att urskilja var det ena slutar och det andra tar vid) validerar också konstruktionen och kan testa de fysiska egenskaperna digitalt för att undersöka konstruktionens styrka, påfrestnings-/påkänningsegenskaper, värmefördelning och mycket annat.

Hur utnyttjar stora företag utökad CAD/CAM?

De här enastående och viktiga egenskaperna används rutinmässigt i många branscher för delar och produkter av olika slag. Och som tillverkare lägger du det mesta eller allt ditt arbete på att tillverka delar enligt dina kunders konstruktioner. Konstruktionerna tillhandahålls av kunden, så du kanske tycker att det inte finns så stora möjligheter där. Tillverkarna har dock upptäckt att en del originaltillverkare välkomnar att tillverkarna deltar i konstruktionsprocessen eftersom dessa kan använda sin expertkunskap inom material och geometrier för att förbättra produkten. Vissa originaltillverkare inom fordonsindustrin kräver till och med att tillverkarna gör förbättringar under flera år i ett flerårigt kontrakt. Det finns goda skäl till att ett sådant deltagande i arbetet med produktförbättringar skulle välkomnas också inom andra branscher och ge tillverkarna konkurrensfördelar.

Det flesta originaltillverkare begränsar inte de processer som tillverkarna använder för att framställa delar. Så länge den färdiga delen uppfyller alla specifikationer är dock leverantören fri att vara innovativ när det gäller att utveckla effektiva processer. CAD/CAM ger tillverkarna viktiga verktyg för att förbättra processer så att delar kan tillverkas med högre kvalitet, lägre kostnad och kortare ledtider.

I de nyaste och mest avancerade CAD/CAM-verktygen används simulering och maskininlärning. När en process har definierats och validerats digitalt, och därefter införts i praktiken, kan det “uppkopplade” fabriksgolvet  ge mycket detaljerade uppgifter om den faktiska produktionen, t.ex. eventuella störningar, justeringar, avhjälpande åtgärder och kvalitetsmätningar. Maskininlärningen gör att det med tiden utvecklas en alltmer förfinad bild av hur saker och ting fungerar i den faktiska produktionen. När något mätvärde i fortsättningen avviker från förväntat värde kan simuleringen uppskatta förväntad kvalitet och produktionstakt samt rekommendera avhjälpande åtgärder. Detta baseras på bokstavligen tusentals simulerade tester som visar vad som händer om du gör den här ändringen eller den där justeringen. Slutresultatet är proaktivt underhåll och justeringar som minimerar eller eliminerar kvalitetsproblem, minskar utrustningens driftstopp och maximerar produktionen av högkvalitativa produkter.

Hur kan små och medelstora företag dra nytta av CAD/CAM-förbättringar?

Tekniska verktyg och avancerade analysmöjligheter inklusive simulering och maskininlärning inom CAD/CAM hjälper tillverkarna att få bättre produktkonstruktioner och tillverkningsprocesser. Det innebär ett bättre kunderbjudande samtidigt som kostnaderna sänks. Kostnaden för den här tekniken sjunker när volymerna ökar och fler leverantörer kommer in på marknaden, men det kan ändå vara en större investering än många små och medelstora företag har råd med just nu.

Det är hur som helst en bra strategi att få ut mesta möjliga av dina befintliga system genom att installera alla uppdateringar som programutvecklaren publicerar. Ta nästa steg genom att lägga till valbara funktioner och förbättringar som utökar funktionerna i ditt CAD/CAM-system och som hjälper dig att konstruera (och testa) bättre delar, produkter och processer. När du behärskar detta är du redo att gå vidare till de avancerade funktionerna när de blir mer överkomliga i pris. Under tiden kommer du sannolikt att få avsevärd avkastning på din investering i systemförbättringar genom att du kan ge bättre service till befintliga kunder – och kanske till och med ta nya affärer tack vare din förbättrade förmåga.

Hur kan ERP vara till hjälp på vägen mot ökade CAD/CAM-fördelar?

ERP och CAD/CAM har traditionellt varit separata funktioner med liten direkt interaktion, men marknaden har insett värdet av digital tillverkning och den digitala tråden. Därför förbättrar ERP-leverantörerna sina gränssnitt och integreringen med tekniska system och generiska dataformat för att sammanföra teknik och produktion. ERP-utvecklarna inför också mer öppna gränssnitt och API:er för att göra anslutningarna enklare och mindre störande.

Läs också: Fel ERP kan ge hög kostnad vid er digitalisering