Den moderna inköpsprocessen Del 3 – lyft inköparen till nästa nivå!

ny momsregel från 1 juli

I denna artikelserie har vi i den första delen diskuterat vad inköpare idag förväntas ha för bredd i sina kunskaper, ansvarsområden och utmaningar. I den andra delen gick vi in på hur du lyfter din inköpare till nästa nivå med hjälp av en automatiserad inköpsprocess i molnet. För att göra det kan du ta hjälp av Eazystock och Jeeves. I denna tredje och avslutande del kommer vi att fördjupa oss i hur du kan med vår partner EazyStock kan lyfta inköparen till nästa nivå! 

Vad tillför EazyStock?

EazyStock kompletterar Jeeves med information om produkternas livscykler. Allt eftersom en artikel förflyttar sig genom produktlivscykeln och efterfrågemönstret förändras, plockar EazyStock upp det och förändrar kvantiteter & beställningspunkter automatiskt. På så sätt kan inköparen känna sig trygg med att ha rätt produkt i lager vid rätt tillfälle utan att riskera att binda för mycket kapital på lagret.

Baserat på optimalt uträknade lagerparametrar kommer EazyStock med konkreta och automatiskt beräknande inköpsförslag för alla artiklar. Om EazyStock automatiserar de dagliga inköpen i stället för ett kalkylark så frigörs tid och energi till att arbeta med artiklar som sticker ut eller på något sätt avviker, vilket EazyStock också flaggar för. Leverantörsledtider och beställningsscheman tas med i beräkningarna och det finns även automatiserad funktionalitet för att fylla containers eller lastbilar.

Få högre servicegrad till lägre lagerkostnader

Ett externt system för lageroptimering kan hantera mycket större komplexitet än vad inköparen själv kan göra i med hjälp av affärssystemet och Excel. Detta innebär att beräkningar av lager- och inköpsparametrar regelbundet kan uppdateras för varje enskild artikel, så att du alltid hänger med i svängningarna på marknaden. Även små justeringar i inköpskvantiteter på varje artikel aggregerar upp och göra stor skillnad på dina totala lagernivåer.

Kapital frigörs som kan investeras i andra delar av verksamheten och du minskar risken att produkter ska bli inkuranta och behöva skrotas. Med en högre servicegrad stärks kundlojaliteten och varumärket vilket på sikt kommer leda till ökad försäljning. Och det bästa av allt, du som inköpare slipper alla manuella beräkningar och kan fokusera på mer strategiska uppgifter, leverantörskommunikation och särskilt knepiga artiklar!

Leverera i tid – en bas för god relation med din kund

Varför byter man leverantör? Man är missnöjd med priset, eller leveransen. Inom e-handeln för privatkonsumenter är domen hård. Finns inte varan inne på lager, går man till en konkurrent. Beteendemönstret från konsumentbranschen smittar av sig till B2B mer och mer. Man har helt enkelt högre förväntningar. Tricket med goda relationer med kunder och leverantörer är att man agerar enligt förväntan, eller överträffar förväntningarna. Det är inte svårare än så, och här blir inköparna ännu viktigare för företagets varumärke, nämligen att kunna leverera i tid.

Fördelar med ett externt system för lageroptimering:

  • Få ett bättre stöd som kan ersätta befintliga excelark
  • Spara tid då du slipper manuella arbetsuppgifter
  • Träffsäkerhet i prognoser kommer att förbättras och du kan lita på att din data stämmer
  • Din inköparen kommer att kunna arbeta mer strategisk
  • Mindre risk för personberoenden för företaget
  • Mindre risk för handhavandefel