Därför är rätt ERP en avgörande kostnadsfaktor för er digitalisering

Företags IT-avdelningar har under lång tid haft höga krav på sig när det gäller minskade kostnader för produktion och hantering av IT-stöd, där ERP och affärssystem ingår. Samtidigt står man under ökade krav att ge bidrag till verksamheten och att driva förändring. Knappt någon verksamhetsutveckling sker utan att IT är inblandat.

För att möta kraven är det viktigt att fokusera på rätt saker och att använda systemstöd och mjukvara som stöttar innovation och förändring.

Därför blir IT-avdelningens betydelse allt större

Minskade kostnader går att uppnå, men då krävs att man utnyttjar IT-utvecklingen till fullo. Det kan handla om att anlita externa leverantörer till mass-IT-produktion, eller att lägga infrastruktur och drift i molnet. IT-avdelningen kan också bidra till nya intäktskällor(framför allt i form av frigörande av tid), genom att digitalisera och automatisera delar av verksamheten. IT-stöd har därför en avgörande roll för företagets utveckling, med möjlighet att skapa nya verksamhetsprocesser, affärs-och leveransmodeller. Ny teknik som artificiell intelligens (AI), machine learning och internet of things (IoT) blir dessutom allt mer använt och utvecklat vilket ger oss lägre instegströsklar.

Läs också: så övertygar du din organisation att välja affärssystem i molnet

Därför är rätt ERP kritiskt i föränderliga tider

Ett företags ERP (Enterprise Resource Planning) är navet för verksamhetens alla delar och ska stötta de viktigaste processerna och funktionerna. När digitalisering och nya tekniker i allt snabbare takt förändrar eller ersätter verksamhetsprocesser, affärsmodeller och erbjudanden, är rätt affärssystem en förutsättning för att kunna överleva.

Systemet måste inte bara passa ditt företags processer som handen i handsken, det måste också vara enkelt att förändra. Annars blir det svårt att dra nytta av alla nya möjligheter som uppkommer i en snabbföränderlig värld.

Läs mer om ERP här

Vad man ofta missar i en ERP utvärderingsprocess

I en typisk urvalsprocess för affärssystem fattas själva beslutet ofta baserat på funktionskrav och initiala kostnader. Urvalskriterier som viktas tungt är därmed investeringskostnader, anpassningskostnader och integrationskostnader.

Ett vanligt misstag i detta steg är att utelämna processkrav och kostnader för att upprätthålla hög funktionalitet i affärssystemet över dess livslängd. En rapport gjord av Radar Group  visar att detta är en betydligt mer viktig kostnad att ta ställning till, än den initiala kostnaden, när du väljer ERP. Detta för att kostnaderna för drift, förvaltning och uppgradering av ett affärssystem varierar stort mellan olika leverantörer och ofta berör betydligt större summor än själva implementeringen.

Men i dagens snabbt föränderliga samhälle har det dykt upp ännu en aspekt. Kostnaderna för ett ERP-system påverkas nämligen markant när allt snabbare förändringar sker i verksamheters processer, som ett svar på samma utveckling i omvärlden.