Vad blir viktigt i framtidens affärssystem?

Framtidens erp

Den digitala transformationen kommer ha stor påverkan för hur vi värderar våra affärssystem nu och i framtiden. Hela samhällets digitalisering påskyndar också några samhällstrender som påverkar hur vi interagerar med information och vad som förväntas av systemen. Affärssystemet är navet i verksamheten och både en vital del av IT och kritisk komponent för affären. Att ha rätt affärssystem blir en förutsättning för att överleva i en snabbföränderlig värld. 

Vilka är drivkrafterna för framtida affärssystemval?

Samhället och företag blir allt mer digitala och den här utvecklingen har skyndats på av pandemin då vi snabbt blev tvingade att ställa om och bli mer digitala nästan från en dag till en annan. Det finns flera aspekter som påverkar hur vi jobbar och även vilka krav vi kommer ha på affärssystemet, det digitala är en aspekt men även behovet av data och hållbarhet får ett allt större fokus. Nedan listas några framtida drivkrafter som Radar nyligen identifierade i en rapport som handlar om vikten av att ha rätt affärssystem i digitaliseringens tid.

Kontaktlöshet

Med kontaktlösa processer kan man skaffa sig erfarenheter och bygga upp ett strukturkapital som kan omsättas till automation, effektiviseringar och mer rationella lösningar, oavsett bransch.

Starkare försörjningskedjor

Leveranskedjorna behöver bli mindre känsliga för risker. Med rätt systemstöd kan man göra mer precisa prognoser, planera bättre och uppnå ett mer optimalt utförande av leveranskedjorna.

Hållbarhet och produktlivscykelhantering

Det finns ett samspel mellan produktionskedja, miljö och hållbarhet. I framtiden kommer allt fler företag sträva efter att vara ”klimatbidragande” istället för enbart neutrala. Ekonomiska incitament kommer hjälpa till att accelerera den cirkulära omställningen. Det moderna affärssystemet hjälper till att överskomma problem med isolerade öar av information och möjliggör att informationen kan gå igenom alla led.  

Realtidsflöden

Det är viktigt att affärssystemet kan frigöra data längs med produktionslinjen så att problem kan upptäckas och åtgärdas innan de sker, eller åtminstone innan de gör större skada. Det kan exempelvis handla om en container som står stilla med produkter, då kan ett alternativt transportmedel eller ett mer närliggande lager med samma produkt vara lösningen. Investeringar i teknik som möjliggör tidig insikt gör att företag sparar tid och pengar.

Kostsam men givande automation

Datautbytet mellan produkt och produktionskedja är essentiellt för att uppnå maximal flexibilitet och produktivitet. Genom att automatisera processer som varit tidskrävande frigörs tid som exempelvis kan läggas på innovation. Målet är att med affärssystemet som motor skapa en så datadriven produktionskedja som möjligt.

Molnet fortsätter möjliggöra innovation och automation

Molnet kommer vara den självklara platsen för affärssystemen. Flexibilitet och innovation frigörs på en helt ny nivå i jämförelse med att ha lösningar on-prem, vilket är viktigt i en tid där kompetens är en allvarlig bristvara. Dessutom får man tillgång till ny teknik, nya funktioner och säkerhet genom automatiska uppdateringar som kontinuerligt rullas ut. Att aldrig behöva stå still är viktigt i vår digitala innovation, där affärssystemet tar en naturlig central plats.

Vill du prata affärssystem och veta mer om vad Jeeves ERP kan göra för ditt företag, hör av dig!

Här hittar du Radars rapport ”Vikten av rätt affärssystem i digitaliseringens tid”