Därför är IT i molnet säkrare, billigare och besvärligt

Uppgiften med att skydda data och information ligger traditionellt sett på bolags IT avdelningar. Ett tufft uppdrag, då användarnas behov hela tiden ökar och hoten blir fler, i takt med ett ökat informationsflöde. Det här kräver pengar och resurser, något få IT avdelningar har idag. För att lätta på belastningen gällande datasäkerheten finns det olika vägar att gå, en av dem är att lägga sina IT system i molnet. 

IT är så mycket mer än datasäkerhet

Med tanke på den massiva ökning av försök till dataintrång som skett den senaste tiden, blir det lätt att IT-avdelningen fastnar i säkerhetsträsket. Något de förvisso oftast gör väldigt bra, men drabbar andra delar i verksamheten.

Tillverkande bolag behöver till exempel sin IT-avdelning för att utbilda användare i den mjukvara de redan har, för att de ska att förstå sig på systemens verktyg och tekniker. De behöver också utvärdera ny teknik och trender som kan utveckla bolaget i takt med digitaliseringen. På sikt skulle sådant typ av arbete ge betydligt mer värde än att släcka bränder.

Läs också: Hur digitalisering och ökat förändringstryck påverkar kostnader och värde för olika ERP-System

Därför är molnet säkert

Molntjänstleverantörer är oftast otroligt starka inom datasäkerhet och åtkomstkontroll. Mycket på grund av att det är en av de saker de huvudsakligen arbetar med och är en del av deras kärnkompetens.

Molntjänstleverantörer gör det också billigare och effektivare än vad ett enskilt bolag någonsin kan göra det själv. Detta för att de kan fördela kostnaden på alla sina användare, vilket ger dem en stordriftsfördel som gynnar både kunderna och leverantören (Amazon blev inte ett jättebolag av en slump).

Molnet kräver jobbiga förändringar

De som är de stora vinnarna inom molntekniken är framförallt de mindre bolagen. Genom att bara betala en månadsavgift får ett de tillgång till ett mycket mer avancerat system för datasäkerhet och åtkomstkontroll än de någonsin skulle ha råd att investera i eller klara av att hantera själva.

De större bolagen som ofta redan har en struktur för datasäkerhet på plats har oftast lite svårare att lägga sina system i molnet. Detta trots att man vet att säkerheten kanske skulle öka, samt att risken för driftstörningar skulle kunna minska och mer tid hade kunnat läggas på direkt värdeskapande aktiviteter.

Förklaringen till det är enkel. Förändring är jobbigt, dyrt, tidskrävande och kräver kreativitet och mod. Att man vet att kostnaden skulle minska över tid gör inte det första steget mindre hisnande.  

För att göra det mindre skrämmande bör man börja i små steg. Tänkt vad borde vår IT-avdelning egentligen syssla med? Var kan de skapa som mest värde utifrån dagens tekniklandskap? De som hittar svaret på den frågan, har goda chanser att öka i effektivitet, få bättre datasäkerhet och minska sina kostnader.