Fördelarna med en eCommerce-lösning

5 steg för att lyckas med den digitala transformationen

Vad innebär Jeeves nya samarbete med e-handelsexperterna Knowit för dig som kund?

Nyligen gick vi ut med ett pressmeddelande om att Jeeves ingått ett nytt partnerskap med Knowit Experience, experter på webb, e-handel, marknadsföring och analys med särskilt fokus på B2B-sektorn. Nu erbjuds du som kund nya möjligheter att utveckla din eCommerce med utgångspunkt från era strategier, samtidigt som ni kan driva er tillväxt och utveckla samt stärka ert varumärke.

Läs hela pressmeddelandet

För dig som Jeeves-kund ger det täta samarbetet fördelar på flera olika sätt, bland annat:

Riskeliminering

När nya system ska implementeras är det är ett erkänt faktum att integrationer och dataflöden mellan olika system är det moment i projektet där det råder störst osäkerhet och störst risk. Det handlar om att få ordning på logik, processer och data där ofta flera stakeholders och systemleverantörer skall enas om hur ett flöde skall fungera i praktiken.

I den inledande fasen av samarbetet mellan Knowit och Jeeves har vi investerat mycket tid i att skapa en eCommercelösning som fungerar som ett baspaket för Manufacturing. Lösningen som Knowit har utvecklat har sedan integrerats mot Jeeves ERP i enlighet med Jeeves best practise. Den sammantagna lösningen har fått namnet B2B eCommerce Accelerator. Detta färdiga paket är kvalitetssäkrat och utformat för att stödja de specifika behov som tillverkande bolag har. Paketet gör det mer kostnads- och tidseffektivt att lansera en kvalitativ eCommerce lösning och självklart kan ni anpassa grundpaketet för ert bolags specifika behov.

Kundupplevelse och relevans

Genom det nära samarbetet kommer vi att kunna erbjuda era och dina slutkunder en snabb, intuitiv och inte minst relevant upplevelse baserad på eras behov, beteendemönster och data. Med en lösning för digital handel skapas nya möjligheter för att datadrivet förbättra er kunds bild av er och det ni erbjuder.

Konkurrenskraft

Undersökningar som till exempel Scandinavian B2B Commerce 2021 visar att svenska bolag inom tillverkningsindustrin har samma drivkrafter till att digitalisera som bolag i andra branscher. Det handlar om att erbjuda hög service, automatisera administrationen och erbjuda ett sätt att presentera och sälja som är gemensamt genom hela organisationen. Effekten leder till nöjdare kunder, effektivare försäljning och ökad lojalitet. När relevansen ökar genom en bra kundupplevelse skapar det naturligt ett näst intill fysiskt band gentemot kunden. På samma sätt som att man privat har sina favoritappar, så är man även mer benägen att handla från den leverantör som ger den bästa kundupplevelsen i alla kontaktytor, inklusive den digitala.

Time to market 

Paketet som Knowit och Jeeves tillsammans erbjuder baserat på marknadsledande plattformar för kundsamarbeten och digital handel. Grundfunktionaliteten är noga anpassad för vertikalen B2B Manufacturing och blir ett kostnads- och tidseffektivt sätt att komma i gång med ert projekt. Knowits digitaliseringsexperter fångar under en snabb och beprövad process det som är unikt för er verksamhet och kan utveckla denna funktionalitet. Acceleratorn kommer med för branschen vanliga prekonfigurerade integrationer och den tekniska arkitekturen är modern och byggd på headless-teknologi.

Digitala kundupplevelser har sedan länge varit ett prioriterat område inom de flesta branscher. Sömlösa och friktionsfria kundupplevelser definieras av de allra bästa i klassen, och de som inte prioriterar att hänga med i kapplöpningen riskerar att bli irrelevanta och förlora affärer. Tillsammans med Knowit vill vi skapa den bästa kundupplevelsen för era kunder och era slutkunder.

Är du nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss Läs mer om Knowit