Swedol/Alligo satsar vidare på Jeeves

Swedol

Efter framgångsrikt implementationsprojekt i Finland satsar Jeeveskunden Swedol vidare med Jeeves på nya marknader. Nu ska även svenska och norska användare i uppköpta Tools verksamhet in i ERP-systemet. Projektet kommer att ske i tre steg under 2021-2022 och gör Swedol till en av Jeeves största kunder.

Swedol blir Alligo

Swedol byter nu namn till Alligo och den nya koncernen omsätter sammanlagt 8,1 miljarder och har 2 300 anställda.

Bo Johansson, General Manager på Jeeves: ”Swedol/Alligo är en strategiskt viktig kund som stärker Jeeves redan starka position på ERP-marknaden i Norden. Det ligger i vår strategi att växa med kunderna, där vi ser att Jeeves ERP möjliggör att de kan växa sin verksamhet både i Sverige och globalt. Vi är naturligtvis jättenöjda med denna affär och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!”

Ulf Eriksson, Affärssystemansvarig på Swedol/Alligo: ”Efter sammanslagningen av Tools och Swedol ville vi snabbt effektivisera våra gemensamma processer och ta fram en gemensam strategi inom Alligo. Ett gemensamt affärssystem som bas ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet och utveckla våra affärer. Vi är idag marknadsledande inom vissa länder där vi har vår verksamhet men målet är att vi skall vara marknadsledande i alla marknader där vi är närvarande. Detta sker genom expansion, förvärv och nya produkter. Jeeves ERP är ett system som vi kan växa med både när det gäller transaktioner/prestanda och applikationsutveckling.”

Swedol