Blockchain för medelstora företag – Del 1

blockchain för medelstora företag del 1

När man nämner blockchain förknippar många kanske det med den digitala valutan bitcoin. Blockchain och bitcoin dock inte samma sak: blockchain är teknologin som ligger bakom bitcoin och var inledningsvis specifikt utvecklat just för bitcoin. Utan blockchain skulle det alltså inte finnas bitcoin, men efterhand har det visat sig att teknologin blockchain kan användas många andra ändamål. Och det är just detta som vi kommer undersöka i denna artikel. Blockchain används bland annat av större företag som SEB, Siemens, Walmart och DHL. Men hur kan medelstora företag dra nytta av denna teknologi?

Vad är blockchain och hur fungerar det?

Blockchain kan förklaras enkelt med följande scenario, du köper en produkt på internet och bakom detta köp så är det en massa olika parter involverade. Vi har tillverkaren som skapat produkten, det finns en transportör av produkten, en återförsäljare, en eller flera banker som hanterar de finansiella transaktionerna och mellan dessa steg är det även troligt att det finns andra mellanhänder.

Alla dessa aktörer har sina egna processer, system, databaser och så vidare. Händer någonting i kedjan mellan ovan nämnda aktörer så sker en uppdatering, synkning och verifikation med utgångspunkt från varje enskild aktörs system. Detta bidrar till att man endast har koll på sin egen uppdaterade information och andra involverade aktörer kan inte kontrollera att informationen stämmer. Blockchain kan lösa detta genom att decentralisera och tillgängliggöra hanteringen för information till alla aktörer. Det är som att alla har en kopia av samma digitala liggare, och uppdateras en kopia av liggaren med ny information så uppdateras resterande kopior. När ny information uppdateras så läggs det till ett nytt block i kedjan och det nya blocket får en säker koppling till det föregående blocket så att kedjan blir uppdaterad och aktuell. På så sätt kan man se vilken aktör som har gjort vad och när aktören har gjort det.

Vilka är fördelarna med blockchain? 

En stor fördel med denna teknologi är att blockkedjan kan verifieras på ett säkert sätt. Inget block kan raderas och tekniken gör att det inte heller går att ändra registrerade block, du kan bara lägga till ny information. Så en korrigering skulle alltså bli ett nytt block i kedjan. Därför skulle blockchain-tekniken kunna vara användbar och effektiv för många branscher och företag.

Nu förstår vi grundprinciperna av blockchain och kanske även kan förstå vad för mervärde blockchain ger. Men varför är det då inte så många medelstora företag som använder sig utav blockchain idag?

Förbättringspotential kring blockchain

Blockchain som teknologi är inte tillräckligt mogen för att användas i en verksamhet idag. En av anledningarna till att teknologin är omogen är för att det inte går att ställa krav på informationen, och detta kan leda till att helt inkorrekt information läggs till i en blockkedja. Block med information som antingen är felaktig eller irrelevant gör att det blir svårt att se sammanhanget av all information som en hel blockkedja innehåller.

En annan anledning till att teknologin är omogen är för att en blockkedja över tid kan byggas upp med väldigt stora volymer av information som gör att det saknas ett effektivt sätt att kunna transportera denna stora mängd data mellan olika aktörer och enheter. Så två utmaningar som blockchain har idag är informationskontroll och att volymerna av information kan bli för stora för att transportera, vilket bara är några saker som gör att blockchain är svårt att implementera på ett relevant sätt i företag.

Men, detta ska inte hindra dig från att titta på potentialen av blockchain eller hålla dig uppdaterad om teknologins utveckling för trots sin omogenhet idag kan den bli väldigt mogen imorgon.

I del 2 fördjupar vi oss i de utmaningar medelstora företag har idag där blockchain skulle kunna vara lösningen på dessa problem. Vi ger även exempel på verksamheter som kan använda blockchain och hur framtiden ser ut för teknologin.