4 tekniktrender som kommer att påverka ditt företag

Ny teknik tar allt större plats hos dagens företag. Det gäller att satsa stort, men också att tänka efter. En av de mest repeterade meningar experter runt om i Sverige säger är ”Gör aldrig något som inte är direkt kopplat till affärsnytta”. Ha det i åtanke när vi nu presenterar de här 4 tekniktrenderna våra experter tror kommer att påverka dig och ditt företag framåt.

1. Ordning och reda

Att effektivisera är fokus för många företag inom svensk industri idag. Med kalkyler, försäljningsstatistik och prognoser kan kostnaderna hållas nere, vilket kanske i dessa osäkra tider kanske är viktigare än någonsin för många. Men en sak är helt avgörande för att få effekt: att du har rätt data. Där brister många företag idag och det kan bero på att många tycker det är tråkigt att se över sin data, man vill hellre springa framåt. Men att slarva med sin data kan bli katastrofalt.

Om uppgifter om priser, materialåtgång eller tid är felaktiga när företaget gör sina beräkningar kan konsekvenserna bli stora då fel data in ger fel data ut. För att undvika allvarliga misstag behöver företag säkerställa att den data som finns i systemen är korrekt, innan de använder den för att producera kalkyler och andra beslutsunderlag. Ordning och reda helt enkelt. De företag som tar sig tiden att gå tillbaka och kontrollera all data kan få ut stora vinster av sina kalkyler.

2. Automatisering och robotisering

Robotteknik har blivit avsevärt mycket billigare och därmed också tillgängligt för fler företag. Genom robotisering av hela eller delar av tillverkningsprocessen kan produktionen bli effektivare, och hos de stora svenska industriföretagen är automatisering en självklarhet. För mindre och mellanstora företag däremot är det en utmaning dels att ha resurser, dels att skaffa sig kännedom om hur automatisering och robotisering skulle kunna bidra till utvecklingen.

Den tekniska utvecklingen gör robotisering av allt fler moment möjlig och till allt lägre kostnad. Och det går snabbt. Idag kan du med hjälp av en robot exempelvis bygga polymerbaserade lösningar, spruta olika typer av plaster eller bygga från granulat till färdig produkt. Det finns även andra aspekter av robotisering förutom effektivitet och resursbesparingar. Tekniken kan minska slitage på människor, något som kostar mycket för både samhället och för individen. Att ta bort farliga arbetsmoment blir möjligt med robotiseringen. Så det många mindre och medelstora företag långsiktigt behöver lära sig och förstå är tillämpningsmöjligheterna med tekniken för att öka konkurrensförmågan.

3. 3D-printing

Tekniken för 3D-skrivare, så kallad additive manufacturing, har blivit billigare och maskinerna mindre vilket gör det möjligt för fler företag att investera. 3D-printing växer, och Sverige är ett av de länder som ligger i framkant. Produktionsmetodiken vid additive skiljer sig åt kraftigt från traditionell tillverkning, där man stansar ut produkter från ett metallblock. Vid additive manufacturing används istället metallpulver som råvara. I värmetäta kammare bygger robotar upp konstruktionen lager för lager. När ett lager metallpulver har placerats ut smälts det av en laserstråle eller elektronkanon.

Det nya tillverkningssättet kräver att hela processen förändras, från produktdesign till produktion. Redan på forsknings- och utvecklingsstadiet behöver man planera för hur produkterna kan byggas på ett sätt som är effektivt och tar tillvara på råvaran. Det nya tillverkningssättet förändrar också kompetensbehovet i företagen. Istället för maskinoperatörer krävs 3D-tekniker som ritar och beräknar konstruktionerna. Fördelarna med 3D-tekniken är snabbare byggtid och att man kan lägga till förändringar i konstruktionen utan att öka kostnaderna. Dessutom blir det lättare att tillverka skräddarsydda produkter, och de kan byggas med hög hållbarhet.

4. Prognostisering

Att kunna prognostisera efterfrågan på ett optimalt sätt är ett verktyg för att hålla kostnaderna nere. Det är också ett sätt att effektivisera produktionen. Med bra prognoser är varorna redan tillverkade när en order kommer. Bra prognoser är ett viktigt verktyg för industriföretag att planera framtida behov av material och resurser.

AI är en spännande teknik för effektiva prognoser där systemet genom maskinlärning lär sig och stegvis blir mer och mer skickligt i sina prognoser. Det finns gott om forskning runt maskininlärning och det sker snabba framsteg som svenska industriföretag kan dra nytta av i sin verksamhet. Genom analys av historisk data kan systemet dra slutsatser om framtida försäljning. För att ta fram så exakta prognoser som möjligt kan systemet även använda andra relevanta källor, som veckodag, webbsökningar, aktivitet i sociala medier eller väderlek – allt beroende på produkt och bransch.

 Fördelarna med bra prognoser är förstås många. När företaget förutser efterfrågan i god tid, och därför är redo att leverera när ordern läggs, blir kunderna nöjda. Samtidigt minskar lagerkostnaderna. Med maskininlärning kan systemet bli än mer exakt i sina prognoser av försäljning, resursbehov och råvarubehov – vilket skapar möjlighet för ökad lönsamhet.