5 trender inom supply chain, lager & logistik

Supply chain, lager och logistik har under det senaste decenniet varit med om en stor transformation när det kommer till digitalisering och globalisering. När världen förändras i en snabb takt, produktion förflyttas till nya delar av världen och med det logistikkedjor som blir mer komplexa behöver man anpassa sig. Med detta kommer både möjligheter och utmaningar och nästkommande årtionde kommer antagligen fortsätta på samma sätt, men i en ännu högre takt.

Vi pratade ihop oss med vår partner Eazystock som är expert på lagerhantering för att se vad för trender de ser under de kommande åren när det gäller supply chain, lager och logistik.

1. En mer hållbar logistikkedja

Klimatförändringarna är ett faktum, detta är inte längre bara en snackis. De företag som inte ännu har agerat på det ligger redanlångt efter. Idag förväntas det att hållbarhetstänket präglar alla delar av logistikkedjan. Allt från råmaterial, produktdesign, tillverkningsprocesser, distribution och återvinning. Somliga saker är enkla att ställa om, som lågenergibelysning på lagret eller att bättre planera leveransrutter för att minska konsumtionen av bränsle. Men att verkligen förändra logistikkedjan till en mer hållbar cykel är en större utmaning som fler företag idag måste lyckas med, det efterfrågas av konsumenterna och leder till långsiktiga besparingar för ditt företag.

2. Oförutsägbara händelser

Vi hoppas inte detta blir en trend men under 2019 hade vi Brexit, handelskrig och konjunktursvängningar och 2020 kickstartade med COVID-19. När en global pandemi som denna drar in över världen blir det tydligt att internationella lager- & logistikkedjor är mer sköra än vad vi kanske hade förstått. Företag har stora problem med leveranser och fabriker stänger samtidigt som andra har fulla lager på grund av att efterfrågan helt tagit slut. Vad de långsiktiga konsekvenserna kommer bli kan man bara spekulera i, men COVID-19 kommer med största sannolikhet påverka synen på säkerhet och flexibilitet inom lager och logistik för en lång tid framöver.

3. Artificiell Intelligens och maskininlärning

AI är alltså algoritmer som tillåter datorer att agera mer som människor och lösa mer komplexa problem. Maskininlärning är en form av AI som tillåter datorn att själv förbättra algoritmerna baserat på insamlad data och som ett resultat av det leverera mer precisa resultat.

Många stora företag använder redan AI som en naturlig del i verksamheten men för lite mindre företag som fortfarande kan uppleva ämnet som diffust, hur kan man då applicera AI inom supply chain? Här har ni några exempel.

  • Analysera stora mängder data för att få bättre efterprognoser och optimera dina inköp.
  • Automatisera grundläggande uppgifter och istället endast fokusera på att hantera avvikelser. Detta kan man spara väldigt mycket tid och pengar på.
  • Hjälpa till med planeringen av supply chain och förbättra lagerhanteringen, exempelvis förutse inventering, efterfrågan och utbudet för att möjliggöra snabbare och smidigare beslutsfattning i realtid.
  • Kommunicera med kunder: Idag har många företag exempelvis botar eller enklare digitala assistenter men när dessa blir mer sofistikerade kan de hantera mer komplexa uppgifter på alla nivåer i leveranskedjan. Exempelvis som hantering av fakturor, administrativa uppgifter, kundservice m.m.
  • Förutspå leverantörer: Med AI kan du förutspå alla möjliga scenarion som involverar olika leverantörer för att hitta de med bästa möjliga resultat och lägst risk.
  • Förbättra transport med förarlösa fordon: Man ser att förarlösa lastbilar exempelvis kan effektivisera frakt och logistik genom att de kommunicerar med hamnar och system för att meddela ankomst av leveranser och automatiskt få information om lagerbehov.

4. Mindre lokala företag får åtkomst till globaliseringen

Den globala scenen har alltid dominerats av stora företag där små- & medelstora företag har haft det desto svårare att få tillgång till de distributionsnätverk som de stora drakarna nyttjar. Men med ny teknologi som kommit med åren har nya dörrar öppnats upp så att de mindre företagen får möjligheten att lyckas på nya marknader. Exempel på detta är att transporter, tullar och regelverk byggs in i digitala verktyg som gör det enkelt för de mindre bolagen att följa förordningar och krav. På så sätt får mindre företag chansen att konkurrera globalt.

5. Bättre säkerhetsrutiner

Något som länge har varit på tapeten och som alla på IT-avdelningen oroar sig över är bland annat phisingattacker, digitalt spionage och dataläckor. Allt fler företag lagrar känslig information i molnet, detta kan innebära risker och ju fler personer som är involverade i långa logistikkedjor desto större risk är det att information läcker. Detta resulterar i att allt fler företag kommer att se över sina säkerhetsrutiner inom de kommande åren för att skydda sin verksamhet, sina medarbetare, kunder och leverantörer.

Medelstora företag inom lager & logistik har fantastiska möjligheter

Detta är alltså några av de trender som vi ser att medelstora företag har framför sig de kommande åren. Tack vara den snabba teknikutvecklingen som också bara kommer att fortsätta öka i takt så medför det nya möjligheter. Man måste ta klimatfrågan på allvar i alla steg av logistikkedjan, vara beredd på att kunna hantera oförutsägbara händelser, automatisera fler delar av verksamheten genom lättillgängliga verktyg, ta vare på chanserna för att expandera globalt men också med allt detta i ryggen se till att man har säkra rutiner så att information inte läcker. Våga tänk framåt, investera rätt och var redo när det oväntade händer så kommer ni att klara er bra!

Denna artikel är i samarbete med vår partner Eazystock. Läs mer om Eazystock och hur du kan optimera ditt lager