Att ha sitt ERP i molnet eller on-premises – vad är skillnaden?

Cloud eller on-premises

När man ska upphandla nytt ERP blir en viktig fråga om du ska välja en cloud-lösning eller ett lokalt installerat ERP, on-premises. Vad är skillnaden mellan de två alternativen och vad ska du tänka på när du utvärderar dem? Det vet Lars Hellberg, vår Head of Product Management. Här reder han ut begreppen.  

Kan du berätta om On-premises och Cloud, vad innebär de?

- Om man har sitt affärssystem on-premises så installeras det lokalt på era egna servrar och datorer. Du köper oftast licenser för att få nyttja affärssystemet och betalar även för att få affärssystemet anpassat och installerat i er egen IT-miljö. Du betalar för driften, underhållet och uppdateringarna och sköter det praktiska kring affärssystemet, berättar Lars.

- Om du i stället väljer Cloud ERP så ligger affärssystemet på leverantörens servrar och du kommer åt det via en webbläsare. Oftast köper du affärssystemet som en tjänst, det vill säga du betalar en fast återkommande summa för att få nyttja affärssystemet och då ingår drift, uppdateringar och allt annat praktiskt som rör affärssystemet, fortsätter Lars.

Vad är de största skillnaderna mellan de två?

- En on-premises lösning innebär ofta en högre initial investering och ni som företag behöver ha IT-resurser som kan förvalta systemet och göra de uppdateringar som krävs. Det krävs även mer arbete innan ni kan komma i gång med ert affärssystem då en on-premises lösning innebär ett större implementeringsprojekt, säger Lars. 

- Med ett molnbaserat affärssystem får du en lägre kostnad för att komma i gång och kostnaden blir utspridd över tiden ni har affärssystemet. En fördel är att ni inte behöver ha IT-kunnig personal på plats och du behöver inte heller tänka på uppdateringar och annat praktiskt. Det är också enklare att utöka kapaciteten i takt med att företaget växer och det går mycket snabbare att komma i gång med en molnbaserad lösning. Du slipper även stora IT-projekt och behöver inte tänka på säkerhet, det är molnleverantörens område och ansvar, säger Lars.

Kan man kombinera on-premises och molnet?

- Ja det kan man, många företag väljer att ha kvar sitt affärssystem lokalt installerat men nyttjar tjänster från molnet, så kallad hybrid arkitektur. På så sätt behöver du inte flytta allt till molnet för att dra nytta av molnets fördelar. I stället kan du välja att ha vissa system installerade lokalt och sedan komplettera med ny funktionalitet och teknik från molnet. På så sätt kan du gradvis fasa in ny teknik. Är du nyfiken att läsa mer om det kan jag tipsa om det här blogginlägget: Så får du ny teknik och funktionalitet från molnet | Jeeves ERP

Vilka trender ser du när det kommer till kundernas val av leveranssätt?

- Allt fler företag går över till molnet och det är en positiv utveckling tycker jag. Dels drivs detta på av kostnadsbesparingar, och när företag inser att de kan utveckla den egna verksamheten till exempel. När jag pratar med kunder brukar jag tipsa dem om att fokusera på själva värdet affärssystemet ska leverera. Finns det ett värde i att ha det lokalt installerat? Ofta är svaret nej och då finns det flera fördelar med att ha det i molnet. Du kan få ut samma värde av affärssystemet fast till en lägre kostnad om du i stället köper det som en tjänst, menar Lars.

- Pandemin har ytterligare snabbat på utvecklingen att gå över till molnbaserade lösningar då fler företag har börjat arbeta mer distribuerat. Då förenklar det när tjänster och applikationer finns i molnet. Företagen och användarna har även fått ett större förtroende för molnet och vi ser att rädslan och osäkerheten har minskat, berättar Lars.

Om man har ett affärssystem installerat on-premises och vill flytta det till molnet, går det?

- Ja, det går jättebra! Vi har ett tjugotal kunder som redan har gjort det. Det är inte värre än att uppgradera, man flyttar affärssystemet till en ny servermiljö. Det viktiga är att man har bra rutiner för hur alla integrationer ska flyttas. I samband med det här så brukar vi göra en analys för att se hur affärssystemet fungerar i dag och hur det kan förbättras, det är klokt att investera tid att få en så bra uppsättning som möjligt från början.

Är du nyfiken på Jeeves ERP Cloud? Läs mer här!

Lästips för dig

Varför Jeeves ERP Cloud? | Jeeves ERP

Så väljer du rätt molnlösning till ditt ERP | Jeeves ERP

Arne Thuresson Byggmaterial väljer Jeeves ERP Cloud | Jeeves ERP

5 fördelar med att ha ditt affärssystem i molnet | Jeeves ERP

Så får du ny teknik och funktionalitet från molnet | Jeeves ERP