"Därför är moln och mobilitet revolutionerande teknik inom ERP"

Abas Roadshow 2024

I denna film får du träffa vår tekniska expert, Lars Hellberg.

Det som påverkar den tekniska utvecklingen idag är till stor del molndrift och mobilitet. Molndriften innebär att stora leverantörer tar över din IT-drift och även erbjuder ett antal tjänster så som Machine Learning och AI. Det innebär att saker som vi tidigare såg som SI-FI nu i högsta grad är verkligt och kan konsumeras på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Den andra stora biten inom teknisk utveckling är mobilitet där mobila lösningar idag kan byggas relativt enkelt.

Därför är moln och mobilitet revolutionerande för ERP

Trenden är att IT budgeten gått ner och istället blivit mer och mer verksamhetsfinansierad där man köper IT som tjänst istället för hårdvara. På så sätt kan du få du affärssystemet enkelt till mobilen. Affärssystemet får då en kamera, GPS och du kan till och med prata med ditt ERP. Det här tillför kapabilitet till affärssystemet som man kan tänka på när man utvecklar ett företags processer.

Företag är mindre benägna att digitalisera interna processer

Företag är idag duktiga på att digitalisera sitt erbjudande och sina produkter. Det man är mindre duktig på är att digitalisera sina interna verksamhetsprocesser. Nu när verksamheten har tillgång till ny teknik enklare, med moln och mobilitet, kan man börja tänka i nya banor och ställa sig frågan, kan vi göra det här enklare? Mobil är också en billigare enhet att köpa in och fler användare kan arbeta i affärssystemet enkelt.

Hur lyckas man med sin digitalisering?

En gemensam nämnare för företag som lyckas är att de faktiskt börjar och sätter igång, men enkelt och i liten skala. Börja titta på kärnprocesserna, använd verktyg som kan ta er framåt, testa och utvärdera på en liten referensgrupp.