Att ha lager i flera länder inget problem för Bufab med Jeeves ERP

lager i flera länder inga problem med Jeeves ERP

Bufab är en stor internationell koncern med verksamhet i 28 länder i hela världen, de erbjuder sina kunder en helhetslösning för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-parts (skruvar, muttrar och bultar). Kunderna får en tillförlitlig försörjningskedja som är kostnadseffektiv och smidig. En viktig del i detta maskineri är det som finns i bakgrunden, nämligen affärssystemet, Jeeves ERP. Ett globalt och optimerat affärssystem, där dessutom alla Bufabs bolag kan se och sälja från varandras lager, ger en enorm fördel och skapar mervärde till kunderna.

Vi har fått en pratstund med Thomas Vaktel som jobbar som IT tekniker för Bufabs globala IT Team. Här berättar han om Bufabs verksamhet och hur han tycker det är att jobba med Jeeves ERP,  även vilka anpassningar de har gjort så att affärssystemet ska stötta dem som bäst.  

Thomas Vaktel Bufab

Han om någon borde veta då han var med som processledare när Bufab valde Jeeves ERP som nytt affärssystem 2016. Thomas är baserad i Norge och har jobbat för Bufab under många år, han började jobba med inköp för trettio år sedan och avancerade till inköpschef innan han sadlade om och vidareutbildade sig inom IT och började jobba som IT-chef år 2000. Idag är han AN-tekniker med huvudfokus på drift, support och projekt.

Bufab ett företag i framkant

Bufab ligger i framkant när det gäller att implementera ny teknik och med tanke på att IT är en bransch i ständig utveckling så innebär det mycket nytt lärande säger Thomas. Han berättar att han arbetar i ett fantastiskt team med duktiga och trevliga kollegor och de är en av anledningarna till att han trivs så bra.

- Dessutom är Bufab ett stort bolag som har lyckats bevara den familjekänsla man normalt bara hittar i mindre företag. Hos oss bryr sig alla om varandra och hjälps åt, och det trots att det finns många olika bolag med olika kulturer på många olika kontinenter. Det är ganska unikt och något jag är väldigt stolt över att få vara en del av, berättar Thomas.

- Bufab är en stor internationell koncern med flera bolag spridda över hela världen. I grunden är vi ett handelsbolag inom metall- och plastfästelement som skruvar, bultar, muttrar och brickor, men har med tiden blivit så mycket mer än så. Vi producerar komponenter (C-parts) och detta är en stor del av Bufabs omsättning och en viktig del av vårt helhetserbjudande mot våra kunder. Huvudkontoret ligger i Värnamo, som också är platsen där allt började. Bufab grundades 1977 av Hans Björnstrand och har sedan dess vuxit till vad det är idag, förklarar Thomas.

Jeeves ERP del av Bufabs framgång

Thomas berättar att många Bufab bolag började använda ekonomidelen av Jeeves ERP runt 2010, men själva uppstarten av Jeeves som affärssystem för Bufab var 2016.

- Vi gick live med två piloter hösten 2015 och påbörjade utrullningen på allvar i februari 2016 med Bufab Norge som första bolag. Vi ägnade ungefär två år till att rulla ut Jeeves till alla bolag och vi har fortfarande pågående Jeevesprojekt eftersom vi har förvärvat nya bolag som också kommer att ha Jeeves som affärssystem, säger Thomas.

Inter company transaction skapar dynamik och flexibilitet

- Vi har en "multi company"-installation av Jeeves som körs på ett kluster av 18 Jeevesservrar och en databasserver. Vi har över 30 företag i en och samma databas. Alla bolag har ett gemensamt kund- och leverantörsregister och ett gemensamt artikelregister. För att göra detta utan att få dubbletter har vi ett masterbolag som allt styrs ifrån. Alla nya kunder och leverantörer måste först läggas in i masterbolaget innan de kan föras ner till de lokala bolagen, berättar Thomas.  

- Vi använder huvudsakligen två uppsättningar av Jeeves. Produktionsbolagen använder Jeeves med fokus på produktionsprocesser medan försäljningsbolagen kör en version som är lite mer anpassad för inköp- och försäljning samt lagerhantering. Intern handel mellan de olika bolagen sker genom "Inter company transactions" (ICT), vilket innebär att alla bolagen kan se vad de andra bolagen har i lager och lägga inköp direkt i systerbolagen. Inköp kan göras till eget lager eller direkt till kunden. Att Bufab kan sälja varor från alla sina lager ger oss en enorm styrka. Artikeldatabasen är cirka 400 000 artiklar, förklarar Thomas.

Han fortsätter:

- Vi har idag ungefär 1000 Jeevesanvändare och genom något vi kallar ”Bufab Best Practice” säkerställer vi att alla bolag och användare arbetar på samma sätt. Alla program är utformade på samma sätt och dokumenten har samma mall. Ändringar i Jeeves görs genom en speciell process och vi har tre releasefönster per år där nya förändringar implementeras. Förutom Jeeves har vi en del integrationer med andra program som till exempel Eazystock, Medius Flow, Bartender, Exstream, Kardex, SuperOffice, Schipt för att nämna några.  

Vad är det bästa med Jeeves ERP tycker du?

- Sökfunktionen och flexibiliteten. Att alla fält är sökbara är fantastiskt bra. Det är lätt att hitta den information vi behöver och det är enkelt att exportera resultatet till Excel. Dessutom är Jeeves ERP mycket lätt att anpassa efter våra behov.  

Tusen tack för pratstunden Thomas!

Är du nyfiken på att läsa mer kan vi tipsa om nedanstående:

Mer om Bufab: Bufab Group

Upptäck Jeeves ERP: Affärssystem | Jeeves ERP

Vilka är fördelarna med Jeeves ERP: Varför Jeeves ERP? | Jeeves ERP

Intercompany transactions (ICT) i Jeeves ERP Funktioner för flerbolag & koncerner | Jeeves ERP