Affärssystem en möjliggörare för innovation

I den här filmen får ni träffa Alfred Gerum, Product Director på Jeeves samt Christian Schreil, Product Manager på Jeeves.

Därför är affärssystem viktigt idag

Ett affärssystem är otroligt bra på att generera rätt data, så i dagens snabba förändringstakt är ett affärssystem viktigare än någonsin. Ett ERP måste vara lätt att använda så att fler kan nyttja kraften av det. För det är ju trots allt affärssystemet med lager, ekonomi och all information som flödar, som tillsammans med kunskapen om detta kan hålla ihop ett helt bolag.

Affärssystem en möjliggörare för innovation

Affärssystemet är en möjliggörare för att driva innovation. I och med att en stor effekt av att använda affärssystemet är att få ökad effektivitet, ekonomisk hållbarhet och på så sättet produktivitet. Man frigör tid och får på så sätt utrymme att driva projekt som kan leda företaget framåt.

All innovation ska egentligen börja från affärssystemet. Många tror att man måste börja på helt nya områden men det är fel. Innovation som istället innebär att effektivisera enskilda befintliga uppgifter blir involverande och på så sätt en typ av demokratisering av innovation, då alla kan vara med och bidra.

För att lyckas med demokratisering måste man förstå vad demokratisering innebär. Det handlar om öppen tillgång till information. Transparens är därför otroligt viktigt.