6 tips på hur du kommer i gång med AI

6 tips til hvordan du kommer igan med KI

Det finns många användningsområden där tillverkande företag kan nyttja AI och bli mer konkurrenskraftiga. Men många kanske inte är på det klara med hur man ska komma i gång och vad man ska börja med. Det vill vi råda bot på och här får du våra sex bästa tips på hur du som tillverkande företag kan börja förbereda dig och komma i gång med AI.   

6 tips på hur du kan komma igång med AI

1. Engagera organisationen

Det är viktigt att du förankrar digitaliseringen mot företagets vision och mål – varför ska vi göra det här? En vanlig missuppfattning kring AI är att robotar ska komma in och ta över arbetstillfällen och den oron är viktig att bemöta. AI i sig behöver inte betyda att jobben försvinner, däremot kanske många jobb byter skepnad eller får ett annorlunda upplägg när ny teknologi öppnar upp för nya möjligheter. Det är viktigt att komma ihåg att det är människorna i företaget som är viktiga och de som förstår hur företaget levererar värde till sina kunder. Därför bör människorna i ett tidigt skede engageras i frågan hur AI kan hjälpa företaget att leverera mer värde. Om de är med på resan från start är chansen större att förändringen blir lättare att genomföra.

2. Framtidens affärsutveckling är digital

För att lyckas anamma den nya tekniken i framtiden är det också viktigt att skapa bryggor mellan det nya och gamla och inse att framtidens affärsutveckling är digital. Det kommer behövas bättre gränssnitt mellan IT, de olika avdelningarna och ledningen. Det kommer också bli viktigt att investeringar i teknologi betraktas som verksamhetens och inte IT-avdelningens. Det behövs ett utbyte och ett gemensamt fokus på värdet, men även att de olika avdelningarna förstår varandras utmaningar och får koll på vilken teknik som finns att tillgå.  

3. Gör din data synlig och förståelig

Om inte ni på företaget förstår er egen data kommer ingen AI i världen heller att göra det. Begriplig data gör att ni kan förklara vad som händer i verksamheten och vad de olika händelserna beror på. I förlängningen hjälper detta även till att bestämma vart AI ska användas. Ett exempel är om företagets data visar att ni ofta underutnyttjar er produktionskapacitet så kan det vara värt att titta på om AI kan hjälpa till att optimera detta. Om data är synlig och förståelig, då ökar intresset för att bibehålla det så. Och bra datakvalitet är nödvändigt för att ett digitalt ekosystem ska fungera.

4. Fokusera på kända problem där lösningen har ett tydligt värde

Det finns många förutfattade meningar kring AI och många företag verkar tro att AI måste vara ”mind blowing” för att ge värde. I själva verket skapar denna typ av förväntan en otrolig press på organisationer att komma på saker som kan vara rent omöjliga eller orimliga att implementera. Och det här leder till att innovationsglädjen oftast rinner ut i sanden. Det är bättre att välja ut kända problem och försöka förbättra dem med AI. För tillverkande företag kan det som levererar mest värde för era kunder vara att till exempel bli bättre på att leverera med högre kvalitét och i tid. Då kan det vara värt att undersöka hur AI kan hjälpa till med kvalitetskontroll, produktionsplanering och produktutveckling. Processerna finns redan där, och även människorna som arbetar med dem och förstår dem. Med AI finns det då en potential att öka värdet av befintliga arbetssätt och hjälpa människorna som har hand om processerna att fokusera på de mer värdeskapande aktiviteterna.

5. Håll verksamhetslösningar uppdaterade

Era digitala partners har sannolikt ett intresse i att tillgängliggöra AI tillämpningar som hjälper till att lösa och förbättra kända och tydliga problem. Det är därför viktigt att ni håller era verksamhetslösningar uppdaterade för att kontinuerligt komma åt nya uppdateringar.

6. Ta hjälp av partners och experter

Om ni har svårt att se var potentialen kring AI finns fråga era partners och andra experter. Ni har inget att förlora på att skapa samarbeten inom och utanför organisationen. Det blir då lättare att tillgängliggöra och avdramatisera frågan och gemensamt hitta vägar framåt.

Men det viktigaste att komma ihåg när det kommer till AI är att det är vi människor som sitter i förarsätet. Det spelar ingen roll vilka förändringar vi vill göra om inte alla människor på bolaget är med och driver den förändringen och säkerställer att vi kan uppnå ett ökat värde genom tekniken.  

Vill du läsa mer om AI för tillverkande företag? 

5 steg för att lyckas med den digitala transformationen | Jeeves ERP

AI - dagens stöd och morgondagens möjligheter | Jeeves ERP

Hur kan AI hjälpa tillverkande och distribuerande företag? | Jeeves ERP