AI - dagens stöd och morgondagens möjligheter

Christian Schreil
December 2021