Många människor tror att nyckeln till att kunna ta fram nya produkter och tjänster är ett oklanderligt dataunderlag. Även om detta är viktigt, så är det inte alltid det enda eller bästa sättet att nå slutmålet på. Om en produktchef inte kan svara på frågan ”Hur lång tid tar det innan den är klar?”, så innebär det att det finns ett glapp någonstans i processen. Applikationsområdet Jeeves Product Management innehåller de verktyg ert företag behöver för att kunna skapa de arbetsflöden ni behöver för att ta fram produkter och tjänster. Systemet hjälper er med allt från planering och design till kvalitetskontroll och tester. Ni kan sedan fylla dessa arbetsflöden med meningsfull, företagsomfattande information som hjälper er att fatta informerade beslut och snabbare föra produkten vidare genom livscykeln.

Jeeves Product Management innehåller ett antal funktioner som hjälper produktchefer att säkerställa produktlönsamhet och identifierar områden för förbättring. Utöver dessa funktioner låter Jeeves geniala arkitektur systemet anpassa sig efter särdrag och processer som gör ert företag unikt och låter produktcheferna:

  • Hantera och spåra en global produkt- och tjänsteportfölj som säljs i många geografiska områden.
  • Skapa anpassade arbetsflöden som matchar befintliga processer för feedbackhantering samt forskning och utveckling samtidigt som de kan ta fram meningsfulla statistiska sammanställningar rörande verksamheten.
  • Lägga till checklistor eller anpassade fält som spårar viktiga produktdata, såsom förpackningsdimensioner, färger, vikt eller streckkoder samt även skapa egna rapporter.
  • Söka i vilket fält, eller vilken datapunkt som helst, för att snabbt besvara frågor.

 


 

Grundfunktionalitet

Produktdata

Tillämpningsområdet i Jeeves Product Management erbjuder en otroligt flexibel funktion för produktdefinition som kan hantera alla kombinationer av produkter och tjänster, så som slutprodukter, halvfabrikat, komponenter, råmaterial, förpackning, förbrukningsvaror, lagerförda/ej lagerförda produkter, installationsservice, m.m. Produkter kan klassificeras efter klass, konton, grupper, kategorier eller typer antingen på produkt- eller artikelnivå, vilket säkerställer att produktchefer kan granska kostnader och prissättning på ett meningsfullt sätt. Produkter kan också tilldelas nyckelstatus och fält, vilket gör det möjligt för er att hålla koll på vad som är tillgängligt att använda, offererbart och säljbart, vad som har utgått ur sortimentet, eller vilken annan information som helst som ni väljer att bevaka.

Stöd för attribut/egenskaper

Produktchefer kan definiera produktattribut som fristående objekt och sedan koppla ihop dem med produkter på artikel-, material- eller verksamhetsnivå. Ofta varierar en produkts kvalitet med tiden och dessa egenskaper eller attribut måste vara en del av produktens saldodefinition (lagerpåverkande attribut). Attribut kan beskriva utseende eller definiera hur man visuellt ska inspektera en produkt, ange hur man mäter en produkt eller fungera som en checklista eller utgöra etapper i en process. Attribut gör det möjligt att rapportera mot dessa produktrelaterade objekt för att göra sådana saker som att spåra historisk status och historiska värden eller göra processgodkännanden under arbetes gång. Tillämpningsområdet i Jeeves Product Management kan stödja precis så många specifika attribut som ert företag behöver och kommer att kunna följa med till den nya versionen när ni uppgraderar ert system.  

Varianthantering

Jeeves varianthantering hjälper företag som säljer produkter som finns i olika varianter att snabbt och effektivt ta fram lagersaldon samt att jämföra produkttillgänglighet med kundefterfrågan. Exempel på sådana branscher är klädindustrin (kvalitet, färg och storlekar), skobranschen (storlekar och färger), möbelindustrin (färger, tyger och material), byggbranschen (material och längd). I Jeeves funktion för varianthantering är alla artiklar kopplade till en moderartikel, och med hjälp av en matris kan varje variant av en artikel hanteras enskilt av systemet, vilket gör det lätt att ta fram försäljningsstatistik eller köpförslag på variantnivå. Jeeves varianthanteringsfunktion kommer också med inbyggda funktioner för att hjälpa er att hantera säsongsvaror, överskott och underskott.

Kostnadsberäkning och operationer

Att analysera produktkostnader är en av de viktigaste aspekterna i produkthantering. För att kunna skapa sig en representativ bild av hur lönsam en produkt eller produktlinje är, behöver ett företags produktchefer tillgång till detaljerade kostnadsberäkningar. Jeeves ERP erbjuder mycket flexibla funktioner att kunna spåra produktkostnader med början på faktisk eller beräknad kostnad ända ner på komponentnivå. Ni kan välja att hantera tillverkningskostnader och omkostnader på flera olika sätt och ställa in så att hänsyn tas till anslutningstid, körtid, fast och rörligt arbete, m.m. Dessutom kan ni koppla samman kostnader för legotillverkning av olika leverantörer och platser, anpassa systemet för hantering av specifika valutor eller start-/ställkostnader. Operationssalternativ, vilka kan anges i förväg eller väljas efter att beställningen mottagits, kan kontrolleras per enhet/linje för att kunna hantera varierande kostnader, vilket gör det möjligt att skapa en enkel överblick över kostnader utifrån lagerställe.

Revisionskontroll

Jeeves Revisionskontroll hjälper er att på ett visuellt sätt spåra och jämföra aktuella och nya produkt- och tjänsterevisioner. Funktionen låter produktchefer ändra ett föremåls produktdata, utan att det påverkar den aktuella godkända revisionen, för att effektivisera analys- och godkännandeprocessen. Revisionskontroll möjliggör justeringar av dokument, dirigering, materiallistor, attribut, leverantörsuppgifter, m.m. Alla ändringar färgkodas. När ändringar görs i en revision kan produktchefer enkelt beräkna kostnad och prissättning eller köra en monteringsanalys - eller direkt ge sig i kast med att skapa ett arbetsflöde för att godkänna ändringen.

Workflow

Med hjälp av Jeeves Workflow kan ni ta reda på hur lång tid det tar att lansera en produkt och därmed känna er mycket mer bekväma med att besvara den alltid närvarande frågan, “När kommer den att vara klar?”. Jeeves Worfklow kommer att hjälpa er att sluta sköta processer via e-post och börja använda arbetsflöden för att fördela aktiviteter, spåra deadlines och granska statusen för delresultat.

Dokumenthantering

Med applikationsområdet för produktdatahantering följer en kraftfull dokumenthanteringsfunktion (EDM) som låter produktchefer spåra och hantera revisioner av nyckeldokument, såsom produktblad, recept eller produktionsordrar och även koppla samman dem med nyckelprocesser och transaktioner i Jeeves ERP-system. Dokument kan visas, checkas in och checkas ut baserat på rollbaserade behörigheter vilket säkerställer att den mest aktuella godkända versionen alltid är tillgänglig.

Projekt

Med modulen Jeeves Product Management är det möjligt att skapa projekt som knyter samman alla kostnader, från skapande till reparation. Med hjälp av projektfunktionen kan ni också följa upp försäljningskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, inköpskostnader, RMA-kostnader, m.m. och se om produkten eller tjänsten är lönsam.

Master Data Management

Jeeves funktion för Master Data Management är idealiskt för företag som behöver hantera data som ändras från företag till företag, affärsenhet till affärsenhet eller plats till plats. Verktygen hjälper produktchefer att kontrollera information som måste uppdateras och hanteras centralt, och även skapa konverteringslösningar för information som varierar beroende på plats och som styr vilken information som kan uppdateras eller ändras och av vem. Med Master Data Management kan produktchefer känna sig säkrare på den information de använder för att ta beslut.

 

Integrationer och tilläggslösningar

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och kompletterande lösningar. En del av dem är konstruerade av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande programvarutillverkare eller specialkonstruerade av våra produktexperter. I lösningarna används systemets öppna arkitektur och verktyg för att konstruera serviceåtgärder. Extra tilläggslösningar inkluderar:

  • PLM-integrationer