Med Jeeves Ekonomisystem kan du göra saker som:

 • Stödja flera företag, valutor och språk.
 • Skapa ekonomiska workflows baserade på användardefinierade roller eller processer.
 • Enkelt söka i varje fält eller varje datapunkt och jobba dig neråt till enskilda transaktioner.
 • Flytta, lägga till eller ta bort fält och även skapa egna flikar, knappar och rapporter.

 


 

Grundfunktionalitet

Huvudbok

Jeeves Ekonomisystem Huvudbok är skapad för företag som trots att de har en komplex organisation med enheter utspridda över stora geografiska områden behöver kunna ha full kontroll över sin ekonomi. Tack vare den automatiserade integrationen mellan försystem och huvudbok kan användarna enkelt hitta och spåra transaktioner över flera kontodimensioner. Huvudboken uppdateras kontinuerligt genom automatiserade konteringar baserade på fördefinierade allokerings- och konteringsmallar. För att stödja extern och intern rapportering finns det robusta rapporterings-, simulerings- och prognosmöjligheter, inklusive fördefinierade, men ändringsbara, mallar för en rad lagstadgade rapporter. Med den kraftfulla rapportgeneratorn kan ert företag också designa era egna ”drill-down-rapporter” som enkelt kan exporteras vid behov. Rapportfunktionerna kan utökas ytterligare med Jeeves Business Intelligence, en lösning som byggts av Qlik Sense.

Anläggningsreskontra

Jeeves Anläggningsreskontra hjälper er ekonomiavdelning att enkelt hantera avskrivningar av företagets anläggningstillgångar. Genom att automatiskt kontera anläggningar och inventarier och även beräkna och boka avskrivningar direkt i huvudboken så ger Anläggningsreskontran er kontroll över era anläggningar och inventarier från det att de köps in till dess att de avyttras. För att underlätta ert budgetarbete finns även stöd för simulering av framtida avskrivningar.

Kundreskontra

Jeeves Kundreskontra hjälper er att optimera fakturahanteringsprocessen. Systemet stöttar er hela vägen från det att en faktura skapas, bokas på kundreskontrat och fram till att betalningen mottages. Med betalningsvillkor som kontrolleras på kundnivå och åtkomst till kundens kreditinformation kan ni skapa automatiserings- och avstämningsverktyg som gör det möjligt för er att se fakturerings- och betalningshistorik när en faktura registreras. Verktygen kan också automatiskt kontera i huvudboken och kommunicera med era kunder angående förfallna fakturor, ränta, skuldindrivning och betalningsföreläggande. Betalningar kan läggas in manuellt eller genom att man importerar betalningsfiler från banker. Systemet kan också hantera förskottsbetalning, debet eller klumpsummor bestående av flera valutor. Integrering med huvudboken sker automatiskt via en journal som skapar en verifikation i huvudboken.

Leverantörsreskontra

Jeeves Leverantörsreskontra är djupt integrerad med huvudboken och Anläggningsreskontran. Systemet ger er tillgång till processautomatiserings- och avstämningsverktyg som besparar företaget både tid och pengar. Ni kan t.ex. automatiskt attestera fakturor, automatisera registreringar i huvudboken och prioritera betalningar för att optimera kassaflödet. I kombination med lösningen Jeeves e-Attest kan ni skapa ett digitalt arbetsflöde och matcha inskannade fakturor med deras betalningsstatus eller en inköpsorder. Jeeves Leverantörsreskontra är också tillräckligt flexibelt för att kunna hantera den komplexa organisation ert företag är och kan enkelt hantera många inköpsordrar från många olika leverantörer som har olika momspåslag och valutor.

Lokalisering och Internationell betalning

Jeeves ERP går att lokalisera för att tillgodose krav på redovisning och rapportering i ett visst land eller en särskild region. Samtidigt säkerställer systemet att de finansiella processerna och informationen inte förändras trots att en organisation består av flera företag eller har enheter på många olika platser. Jeeves Ekonomi går att lokalisera för flera olika länder och har inbyggda processer som följer lokala regelkrav och även lokala förhållanden som fakturareferens och hantering av betalningar via bank (både nationella och internationella betalningar). En rad utbetalningssätt och procedurer tillhandahålls som standard i Jeeves lösning. Systemet kommer också med en mall för att arbeta med banker. Några exempel på detta är:
 

 • Telepay – Inrikes och internationella betalningar via norska banker
 • Kreditrådgivning och autogiro (ISO 20022 XML) – inrikesbetalningar och gränsöverskridande betalningar inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
 • DTAUS och DTAZV – Inrikesbetalning och internationella betalningar via tyska banker
 • BACS – Inrikesbetalning via brittiska banker och hypoteksinstitut
 • DTA – Inrikesbetalningar och internationella betalningar via schweiziska banker
 • ACH – Inrikesbetalningar via banker i USA
 • Slovak VAT
 • Czech VAT

 

Hantering av Flera Företag/Flera Valutor

Jeeves Ekonomisystem har byggts för företag som består av flera enheter eller företag. Huvudboken kan visa balansräkningen för ett individuellt företag eller en hel koncern. Er globala affärsverksamhet kan dessutom optimeras så att ni får ett effektivt sätt att hantera flera valutor, valutakursdatum och valutafluktuationer.

Med hjälp av Microsoft Reporting Services kan du köra flera finansrapporter som till exempel resultaträkning, balansräkning och huvudbok. Rapportens utformning är kopplad till en procedur i databasen som samlar in alla data. Det är enkelt att anpassa rapporten så att den följer en viss bransch- eller landsstandard.

Jeeves Ekonomisystem kommer med en högkvalitativ integration med Microsoft Excel. En användare kan enkelt söka i varje fält eller datapunkt inom systemet för att bygga listor. Listor kan exporteras till Excel med perfekt kolumnöverföring. Med hjälp av Jeeves öppna SQL-databas kan data enkelt vridas och vändas i Excels inbyggda pivottabeller och rapporteringsverktyg. Jeeves lösning kan också importera data från Excel med hjälp av en av våra många tilläggsapplikationer.

 

Tilläggslösningar och Integrationer

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och kompletterande lösningar. En del av dem är konstruerade av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande programvarutillverkare eller specialkonstruerade av våra produktexperter. I lösningarna används systemets öppna arkitektur och verktyg för att konstruera serviceåtgärder. Extra tilläggslösningar inkluderar:

 • Business Intelligence
 • eAttest
 • eFaktura
 • Excel-integration