Välkommen till vår nya hemsida

The image show ballons

Jeeves är sedan flera år en del av den större koncernen Forterro. Under det senaste decenniet har Forterro vuxit kraftigt och i koncernen finns förutom Jeeves och Garp i Sverige tretton andra ERP-system runt om i Europa. Vi rör oss allt närmare Forterro och har redan introducerat varumärket Forterro där Jeeves och Garp finns kvar som våra produkter. 

Ny hemsida och ny kostym

Idag sker ytterligare en stor förändring och det är att den här nya hemsidan lanseras, här kan du se hur vårt nya jag i den nya kostymen ser ut. Vi hoppas att du precis som vi tycker att det nya ser fräscht och lite roligare ut än det gamla. Den gamla flugan har följt med oss i olika former sedan 1996 så det var dags för något nytt!

Vad är tanken bakom?

Namnet Forterro består av ”fort” som står för styrka och skydd, och ”terro” som är en förkortning av ”terroir” som betyder de unika förutsättningarna för tillväxt. 

Namnet knyter an till vårt fokus på styrka och acceleration. Den nya loggan stöttar det här budskapet där färgvalet representerar styrkan i namnet, pilen accelerationen framåt och den gula cirkeln hur vi värnar om medarbetare, kunder och aktieägare. 

Vad innebär det här för dig som är kund? 

För dig som kund innebär den här förändringen mest att det visuella intrycket du får av oss förändras.  Det är fortfarande samma produkt som vi fortsätter vidareutveckla och samma personer du kommer jobba tillsammans med. 

Har du frågor? Hör gärna av dig!