Välj rätt ERP för din koncern

Om du har erfarenhet av att hantera flera affärsenheter i en koncern som är verksamma i olika geografiska områden och arbetar med flera olika språk och valutor, då vet du redan att det måste gå att anpassa ett affärssystem efter ett företags unika organisation och leveranskedja. Medelstora företag som består av flera olika enheter och ska välja ut ett nytt affärssystem MÅSTE förstå skillnaden i kapacitet hos systemens flerföretagshantering. Enligt vår erfarenhet så skiljer det sig nämligen markant från en leverantör till en annan.

Affärssystem har två viktiga uppgifter för en koncern

Ett affärssystems primära funktion är att binda samma alla företagets verksamheter och göra det möjligt att dela information emellan olika enheter och koordinera aktiviteter så att alla arbetar mot samma mål: att skapa värde för kunderna. För organisationer som består av flera olika enheter – flera fabriker, distributionscentrum, lager, säljkontor – är det en stor utmaning att samordna all information.

En funktion för flerföretagshantering har i ett affärssystem två huvudsakliga uppgifter för informationsöverföring och koordination att hantera:

Ekonomi

När det kommer till ekonomi är informationsöverföringen relativt okomplicerad, särskilt eftersom informationen inte behöver vara i realtid och inte heller interaktiv. Det räcker ofta att en mindre enhet skickar periodiska rapporter till huvudkontoret för analys och sammanställning.

Den största svårigheten ligger i översättningen av olika språk, valutaomvandling och skillnader i kontoplaner. För att inte nämna utmaningen att följa alla lokala lagar och regler och olika krav på finansiell rapportering.

Orderprocesser

Verksamhetsinformation som t.ex. lagersaldon, anslag och transaktioner måste vara mer interaktiv. Vi tar lagersaldo som exempel. Om ett företag hanterar alla kundordrar centralt behöver personalen ha insyn i lagersaldon på alla berörda enheter. Det samma gäller även de som arbetar på en avdelning som hanterar ordrar för produkter som finns på en annan enhet eller när inköp och planering sköts centralt. För att kunna uppfylla redovisningskraven behövs så klart också att informationen för överföringarna mellan de olika enheterna är kopplade till varandra i affärssystemet. Systemet bör automatiskt skapa ordrar och fakturor mellan olika avdelningar (enheter eller företag) för att minska den administrativa arbetsbördan.

Affärssystem som riktar sig till koncerner måste effektivt både kunna hantera verksamhetsinformation och koordinera grunddata som t.ex. artikelinformation och artikelklassifikation, kund- och leverantörsinformation, m.m. Oavsett om ert företags information och transaktioner hanteras centralt eller inte, måste det finnas en funktion för hantering av grundddata för att ni ska kunna ta fram korrekta och pålitliga företagsrapporter.

Molnet en nyckel

För medelstora företag som vill ha ett affärssystem som kan hantera flera olika enheter är en molnlösning förmodligen det bästa alternativet. Information behöver inte längre tryckas eller dras fram, utan ligger tryggt i molnet och kan nås närsomhelst och ifrån varsomhelst. Företaget kommer dessutom att behöva mindre support angående centraliserad informationshantering och processhantering. Eftersom systemet ur ett tekniskt perspektiv kontinuerligt implementeras och underhålls tvärsöver varje enhet återstår bara förändringsarbete. Slutligen är ett molnbaserat affärssystem med stöd för flerföretagshantering det mest kostnadseffektiva alternativet. Tänk bara på den investeringskostnad och de resurser som det skulle krävas för att implementera och anpassa ett lokalt installerat affärssystem för varje enhet. Med ett molnbaserat affärssystem är internetuppkoppling det enda era dotterbolag behöver.

Hur väl kan ni hantera säkerheten och tillgången till företagets information över enhetsgränserna samt över de olika geografiska områdena, språken och valutorna? Har molnteknologin förändrat hur ni arbetar?

Funderar ni på nytt ERP? Läs guiden |  20 steg till ett lyckat ERP projekt