Tekniktrender inom svensk metallindustri

Det råder inga tvivel om att ny teknik har förändrat och fortsätter förändra tillverkningsvärlden. En till synes oändlig rad nya verktyg och typer av teknik tävlar om uppmärksamheten i och med att de förändrar marknaden, ökar kundernas förväntningar och gör konkurrensen allt skarpare. För mindre företag är utmaningarna särskilt stora eftersom de inte har samma finansiella eller tekniska resurser som större konkurrenter investerar. Ändå behöver de hänga med för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

Du kan fråga valfri branschanalytiker eller konsult vad ett medelstort företag bör fokusera på först av allt, eller vilken av all tillgänglig teknik som lönar sig bäst, och det enda ärliga svaret de kan ge är att ”det beror på”. Det beror på i vilken bransch du verkar, dina processer och produkter, var du upplever den hårdaste konkurrensen, de kundkrav du har svårast att uppfylla samt vilka resurser du kan avsätta för att driva moderniseringen och förbättra dina operativa resultat.

Därför har vi tittat närmare på teknik som robotar, additiv tillverkning, digitala arbetsflöden, Internet of Things (IoT) (både inne i fabriken och ute i leveranskedjan), maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och mycket annat. Det vi vill ha reda på är, vilka påverkar metalltillverkare, och, hur mycket?

Var finns den största vinsten att hämta hos metalltillverkare?

Metalltillverkare har normalt få ingående detaljer i sin tillverkning, ofta bara ett enda material (stång, plåt, gjutgods etc.) även om många tillverkare också har efterbearbetning och grundläggande montering som en del av sitt tjänsteerbjudande. Huvuddelen av tillverkningen är av typen business-to-business med en begränsad kundstock, så det krävs ingen hantering av kundrelationer direkt till konsumenter. Fokus på teknikanvändningen ligger därför på tillverkning och att få ut mesta möjliga från tillgängliga resurser för att kunna producera kvalitetsprodukter till kunderna.

Den största vinsten för metalltillverkarna kommer troligtvis att komma från teknik som förbättrar den interna synligheten och styrningen.

Genom att börja med nya eller utökade system för tillverkningsexekvering (MES), eller att nya eller befintliga system för resursplanering (ERP) utökas till att även omfatta fabriksgolvet, kan metalltillverkarna lägga till sensorer och enheter för sakernas internet i fabriken för att på så sätt få ut mesta möjliga av den synlighet och styrning som MES kan ge.

Tekniska verktyg och avancerade analysmöjligheter inom CAD/CAM kan ge tillverkarna stora fördelar genom bättre produktkonstruktioner och tillverkningsprocesser.

Metalltillverkning är VIKTIGT

Eftersom komponentleverantörer befinner sig mitt i leveranskedjorna, är inte metalltillverkarna de som leder övergången mot Digital tillverkning och digitala arbetsflöden. De är dock mycket viktiga deltagare, och de måste därför se till att de system och data de använder och skapar är kompatibla med den miljön.

Många tillverkningsföretag provar redan additiv tillverkning (kallas ofta 3D-printing) vid prototypframställning, men det är få som inför denna teknik i sin produktion. Detta håller på att förändras i takt med att företagen blir mer förtrogna med fördelarna med additiv tillverkning, och den additiva utrustningen i sig får bättre egenskaper.

Metalltillverkarna bör också ta hänsyn till förbättringarna inom kvalitetsstyrningssystem.