Hur mindre metalltillverkare kan utnyttja de senaste trenderna inom MES

Abas Roadshow 2024

Teknik är en mycket viktig faktor för ökad konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin. Stora företag har ofta tillgång till de pengar och resurser som behövs för att nyttja ny teknik. Det sätter högre press på mindre konkurrenter som inte har råd med den kostnad eller risk som obeprövade innovationer innebär. Mindre företag har dock fördelen att de kan vara mer beslutsamma och flexibla i att implementera nya idéer när de större konkurrenterna har visat att idéerna är effektiva och att kostnaderna för att införa dem faller kraftigt. Därför måste medelstora företag noga bevaka vilka typer av teknik de större aktörerna i respektive bransch implementerar och snabbt börja använda den bästa tekniken för att återfå sin konkurrenskraft.

Eftersom tillverkning är primärt fokus för metalltillverkarna snarare än kundrelationer, distribution eller leveranskedjan, ligger den största vinsten med teknikinvesteringar i bättre synlighet och styrning av tillverkningen. Bland annat genom effektiv användning och utökning av system för tillverkningsexekvering (MES).

Definitionen av MES

Termen MES definieras normalt som uppkopplad informationsteknik på verkstadsgolvet. MES-lösningar kännetecknas normalt av tre applikationer: datainsamling, schemaläggning och kvalitet, vid sidan av funktionerna för kommunikation och datahantering/datadistribution.

Hur utnyttjar stora företag MES?

Stora metalltillverkare har lagt till sensorer och enheter för Industrial Internet of Things (IoT) på fabriksgolvet för att få ut mesta möjliga av den synlighet och styrning som MES kan ge. Avancerad analys och mer avancerade system för planering och schemaläggning gör att värdet av de extra data som samlas in från anläggningen mångdubblas.

Med den större synligheten går det att göra planeringen och schemaläggningen mer exakt och responsiv. Om det skulle uppstå oplanerade driftstopp eller ett nytt prioriterat arbetsmoment måste föras in i produktionsmixen, kan schemaläggningen justeras snabbt så att produktionen optimeras och tidplanerna hålls. Effektivare resursanvändning drar också ner kostnaderna och ökar produktionstakten.

Kvalitetsstyrning i form av inbäddad statistisk processtyrning förekommer ofta på dagens fabriksgolv. Extra sensorer utökar möjligheterna hos dessa kvalitetsövervakningssystem och de kan mäta fler parametrar mer exakt. Sensorerna ger också mer aktuella data för analys- och styrprogram som förbättrar produktkvaliteten och minskar antalet felaktigt tillverkade delar genom att avvikelser upptäcks och åtgärdas snabbare.

Hur kan medelstora företag få fördelar av MES?

Genom att lägga till IoT-sensorer och införa mer avancerade system för schemaläggning, analys och kvalitetsstyrning går det att förbättra synligheten och styrningen av anläggningen, bli mer responsiv och flexibel, bidra till att resurserna används effektivare, sänka kostnaderna samt ge bättre kundservice.

Ett bra ställe att börja med är att fullt ut utnyttja övervaknings- och styrfunktionerna i alla befintliga CNC- eller SCADA-system i din anläggning. Om du inte har några sådana kan du ta reda på om dina nuvarande utrustningsleverantörer kan erbjuda digitala styrenheter som kan eftermonteras. Ett annat sätt är att hitta tredjepartsleverantörer som kan erbjuda enheter och system för anslutbarhet som rapporterar produktionen, spårar driftstopp, beräknar UTE (utrustningens totala effektivitet) och har stöd för mer noggrann schemaläggning baserat på realtidsstatus. Data från dessa enheter kan göras tillgängliga för ERP-system och analysverktyg för mer strategisk användning, t.ex. studier för förutsägbart underhåll, avancerad planering och processförbättringar. En del av dessa tredjepartsenheter är utformade för att anslutas till äldre, manuell utrustning utan digital styrning.

Hur kan ERP-system vara till hjälp på vägen mot MES?

Utvecklare av ERP-system utökar hela tiden förmågan hos sina system så att de stödjer verksamheten på fabriksgolvet med förbättrad schemaläggning, kvalitetsstyrning och datainsamling – och vinner terräng inom det område som domineras av MES. Oavsett om du följer dina ERP-leverantörers väg till fabriksgolvet eller inför en separat MES-lösning, är det viktigt att dessa system integreras så att alla data kan delas och alla prioriteringar, schemaläggningar och aktivitetsrapporter samordnas och synkroniseras för att ge största möjliga fördelar.