Så får du ny teknik och funktionalitet från molnet

Fördelarna med hybrid-it

Det pågår just nu ett paradigmskifte när det kommer till IT-infrastruktur. Allt fler väljer att flytta servrar till molnet eller ersätta applikationer med tjänster i molnet. De senaste årens digitala utveckling till följd av pandemin har dessutom skyndat på övergången ytterligare. Men vad är nyttan med molnet och hur kan du ta del av fördelarna? 

Vi på Jeeves märker ett ökat intresse för molntjänster från våra kunder och vi ser även att framtiden ligger i molnet. För inte så länge sedan var det vanligast att företag hade hela sin IT-infrastruktur lokalt i verksamheten då det var det enda alternativ som fanns att tillgå. Lokalt installerad IT innebär ofta en ganska stor investering både i själva installationen och de anpassningar som behövs för att harmonisera med övrig IT-arkitektur. Dessutom kostar det att underhålla och förvalta systemet och det krävs att det finns IT-kunniga personer hos företaget. 

Molnet det nya normala

Men nu blir det allt vanligare att man väljer att lägga både servrar och applikationer i molnet. Företag ser flera fördelar med detta och en möjlighet att spara tid och pengar.  Genom att ha sin IT-infrastruktur i molnet får man en framtidssäker lösning som är flexibel, säker och kostnadsbesparande. Resurser och kostnader delas och man får tillgång till kapacitet och funktionalitet utan att behöva göra stora investeringar. Man betalar endast för det man använder och behöver inte ta höjd för framtida behov. 

Hybrid arkitektur

Men man behöver inte flytta allt till molnet för att dra nytta av molnets fördelar. I stället kan man välja att plocka russinen ur kakan och ha vissa system installerade lokalt och sen komplettera med ny funktionaliet och teknik från molnet. På så sätt kan man gradvis fasa in ny teknologi i sin IT-arkitektur. Detta benämns vanligtvis hybrid arkitektur. Något som för många IT avdelningar är vardag sedan länge, att hantera vissa servrar och applikationer i molnet och andra lokalt. På så sätt kan man dra nytta av de möjligheter som molnet erbjuder utan att behöva flytta hela IT-stacken dit. 

Ett liknande angreppsätt kan användas på applikationsnivå. Att dra nytta av de möjligheter som molnet erbjuder utan att flytta själva applikationen dit. På så sätt kapitaliserar man på nya fördelar och får hävstång av befintliga investeringar. Detta är ett annat perspektiv på molnet, från hosting av applikationer till tjänster som kan användas i applikationerna. 

Genom att nyttja tjänster i molnet i sin applikation kan man driva förändring och göra förbättringar med hjälp av ny teknologi utan att behöva investera i ny hård- och mjukvara. Produktivitetsförbättringar kan göras utan att det behöver bli omfattande interna utvecklingsprojekt  eller stora störningar i verksamheten.  

Mer fokus på nyttan för användaren

När allt fler går över till molnet suddas den digitala domänen ut. Det blir mindre viktigt var tjänster körs eller vem som äger hård- och mjukvaran. Huvudfokus är istället nyttan för användaren. Nyttan måste dock vara synlig och förstålig för människor för att den ska ha ett värde. I molnet blir det möjligt att effektivisera befintliga funktioner utan att för den sakens skull förändra hur de utförs ur ett användarperspektiv.

Man kan göra en liknelse till en hybridbil, det är fortfarande en bil som användaren kör och upplevelsen skiljer sig inte mycket från en vanlig bil men under huven finns ny teknik som gör det möjligt att köra bilen på ett mer miljövänligt och effektivt sätt. 

Ta molnet till ditt affärssystemet 

Man kan även dra stora fördelar av hybrid arkitektur när det kommer till affärssystem. Ta till exempel databearbetningar som tar lång tid att köra, och samtidigt påverkar prestandan för övriga användare och därför vanligtvis körs nattetid. Ett exempel på det är nettobehovsberäkningen som traditionellt kräver mycket resurser. Om man i stället väljer att köra denna beräkning som en molntjänst, påverkas inte andra användare. Som en konsekvens kan nettobehovsberäkningen köras oftare vilket ökar affärsnyttan. Samtidig möjliggörs att affärssystemet kan köras med normala svarstider dygnet runt utan prestandapåverkan från tyngre körningar.  

Ett annat exempel är när man ska ta fram prognoser som underlag för företagets planering och budgetering samt uppskatta utvecklingen framåt. Det går såklart att skapa egna avancerade beräkningar men genom att nyttja molnet kan man dra nytta av färdiga tjänster baserade på algoritmer och stora mängder data från flera andra företag. På så sätt blir prognosticieringen både enklare och pålitligare. 

Hur ser framtiden ut? 

Om man tittar framåt så ser vi på Jeeves definitivt att framtiden ligger i molnet. Men att vägen dit får gärna gå via en hybrid arkitektur och att man under en period kan välja att nyttja de tjänster och applikationer som man behöver från molnet. Det viktigaste är som sagt inte vart systemet eller applikationen finns utan vilken nytta den ger. Sparar det tid, pengar, resurser eller ger det ny funktionalitet och en bättre användarupplevelse? Då är valet enkelt.

Hur kommer vi igång? 

För att få ut det mesta av de möjligheter hybrid IT innebär krävs att man har en bra bottenplatta, med ett lokalt system till vilken det går att koppla på tjänster i molnet. Jeeves ERP V6 bygger på en hybrid plattform med ett lager tjänster i molnet som kan kommunicera med lokalt installerade Jeevessystem. Nya molnbaserade funktioner utvecklas kontinuerligt och de kan tas i bruk av användarna utan att de behöver uppgradera sitt lokala system.  

Är du intresserad av att prata affärssystem och de möjligheter vi ser i molnet, tveka inte att höra av dig!