Därför behöver ni en digital produktchef

darfor-behover-du-en-digital-produktchef

Ett av våra gamla svenska industribolag säljer inte längre kullager, de säljer upptid. Med hjälp av modern teknik som sensorer och prediktiva analyser optimerar bolaget driften och tar betalt för den tid maskinerna fungerar. Nu är det dags för er att ta samma steg. Kanske säger du att abonnemang och tjänsteleverans, det är ingenting för oss. Vi säljer spikar! Hur kan man leverera spik som tjänst?

Det är svårt att se nya affärsmodeller när man jobbat länge i de gamla. Det är därför ni behöver en digital produktchef.

Hur bra kan ni det digitala?

Ny teknik banar väg för nya affärsmodeller. Säljer ni spik behöver ni fundera över vad det är ni egentligen säljer. Ingen snickare är intresserad av spik. Det är det färdiga jobbet som räknas. Att rätt antal spikar har slagits in när jobbet är klart. Att det aldrig blir tomt på spik. Och att rätt spik alltid finns tillgänglig. Hur kan ni hjälpa era kunder med det?

Tidigare har tekniken för att skapa den här typen av lösningar varit dyr och krånglig. Så är det inte längre. En sensor säljs på Clas Ohlson för 200 kronor. Det finns inga hinder – utom er egen digitala kompetens. Ingen kan er verksamhet bättre än ni själva. Men frågan är hur bra ni kan det digitala.

Strunta i dataanalytiker – ta in en produktchef

Er ledningsgrupp har troligen många års relevant erfarenhet, men saknar det digitala perspektivet. Den kompetensen behöver ni plocka in utifrån.

Ofta ser man rekommendationen att ta in en AI-chef. I en färsk artikel om digitaliseringen av små och mellanstora bolag rekommenderas att man anställer en ”data scientist”. Det tror jag är att överdramatisera det behov industrin har. Plocka hellre in en digital produktchef som jobbar med att ta fram konkreta digitala erbjudanden. Ni behöver produkter och tjänster ni kan leverera imorgon, inte om fem år eller tio år.

Abonnemang ökar företagets värde

Att affärsmodeller förändras mot abonnemang och tjänstefiering har sina förklaringar. För kunderna är fördelen ett lägre pris per månad. För leverantören innebär det en bättre prognos över intäkterna. Detta höjer också värderingen av bolaget.

Just nu letar globala, kapitaltunga investmentbolag efter bolag där marknaden är redo för en övergång från försäljning av produkter till abonnemang. Det är ett tecken i tiden. Tjänstefiering är värdeskapande för bolagets ägare. Är det möjligt att tjänstefiera en produkt kommer någon att ta steget. Blir det inte ni så blir det en konkurrent.

Låt det digitala växa

Att utse en digital produktchef innebär inte att ni ska göra om hela er affär över en natt. Se det digitala som ett komplement. Låt det växa. Utveckla erbjudandet och anpassa det till kundernas behov.

För oavsett hur fysiska era produkter är så kommer ni att behöva digital kompetens, och det är rätt läge att göra den investeringen nu. Många industribolag ser det redan. Men lika många tänker att ”det här behöver inte jag”. Frågan är hur många av dem som finns kvar om tio år?