Rör dig fortare än konkurrenterna med API:er

Bilden visar en transport på en väg

Vi på Jeeves har nyligen lanserat vår nya Jeeves API Platform som tillsammans med Jeeves API services är vår lösning för att skapa säkra och tillförlitliga integrationer med snabb prestanda och som går att skala vid behov. Vi har fått en pratstund med Anders Gidlund som jobbar som Product Manager på Forterro med bland annat Jeeves ERP. Här berättar han lite mer om den nya API-plattformen och varför han rekommenderar alla som använder Jeeves ERP att även använda den nya plattformen. Häng med så får du veta varför. 

Varför behövs det en API plattform? 

 - Vi ser att digitaliseringen hos våra kunder skapar ett behov av fler och säkrare integrationer. Många av våra kunder sitter med integrationer som är byggda i gammal teknik vilket driver komplexitet och innebär en högre ägarkostnad. Jag brukar säga att för att hålla sin position måste man röra sig lika fort som de andra, men för att ta position måsta man röra sig fortare. Det kan våra kunder göra med hjälp av API:ets och den digitalisering den möjliggör, förklarar Anders.

Kan du berätta mer om den? 

 - Vår API plattform är en multi-tenant Jeeves servertjänst, med hög säkerhet. Tjänsten kan användas av alla våra kunder och åtkomst till data sker via en SQL tunnel, säger Anders. 

 - Vi har byggt vår API plattform på REST API:er med JSON som huvudalternativ, vilket över 70 procent av alla API:er är idag så det är en väl beprövad och framtidssäker metod. När det kommer till API:er så finns det olika metoder som GET, PUT/PATCH, POST och DELETE, de stöds alla i plattformen. Man har en REST-tjänst som svarar på Request/Response när man integrerar till andra system, förklarar Anders. 

Logik och procedurer i databasen

 - En stor fördel man uppnår med Jeeves API Platform är att man fortfarande har logik och procedurer i databasen. Man kan därigenom återanvända logiken i existerande integrationer och via ett Jeeves-program definiera API:ets olika metoder genom att koppla dem till en procedur och skapa de endpoints som publiceras utåt av plattformen. Detta gör även att kunskaperna våra superusers och partners har kommer kunna fortsätta nyttjas för att skapa kundunik utveckling och integrationer i Jeeves ERP, fortsätter Anders. 

 - När Jeeves API-tjänst och den integrerade systemets integrationspunkt skall kopplas samman finns det i princip tre varianter på hur de kopplas samman. Den första är att Jeeves skapar en integration end-to-end, den andra att det integrerade systemet skapar en integration end-to-end, exempelvis EQplan där integrationen drivs av EQ-plans klient. Den tredje varianten är att man använder en separat integrationsplattform, egen eller som del av en köpt service att ansvara för integrationen, förklarar Anders.

Vilka API:er finns? 

 - Just nu har vi fem API:er; eCommerce via Sales API, Jeeves AP leverantörsfaktura, Jeeves TA för exempelvis LogTrade, produktionsplanering med EQ Plan samt lageroptimering med EasyStock i standard. Men parallellt med standard finns möjligheten för kunder och partners att utveckla egna integrationer vilket är det mest intressanta. Det kan vara exempelvis prislistor som är användbara om man jobbar med export eller import, kopplingar till CRM-system eller integrationer med lagerhiss till exempel, Det finns ingen begränsning utan det är kundernas behov som styr, fortsätter Anders. 

Hur kommer jag som kund i gång med API-plattformen? 

 - Det som behövs för att komma i gång är en integrationslicens och den kan du beställa av din kontakt hos Jeeves, i den specificeras vilka integrationer ni har behov av, säger Anders. 
 

Är du nyfiken på Jeeves API Platform? Tveka inte att höra av dig!