Nyckeln till AI när det kommer till ERP

Bilden visar Mikael Brodin på ERP Summit

Foto: till vänster Mikael Brodin på ERP Summit 2024

Det är mycket prat om AI och utvecklingen går i rasande fart inom området. Inom ERP händer det också mycket vilket blev tydligt på ERP Summit där temat var just AI. Vår produktchef Mikael Brodin var en av alla experterna som resonerade kring det här med AI och hur man kan dra nytta av det på bästa sätt. 

Mikael resonerade både kring möjligheterna med AI och vad som redan finns i affärssystemen idag. Han passade även på att fråga publiken om hur de såg på AI och hur de tror att de kommer använda AI framöver. 

72% tror att AI kommer påverka deras verksamhet

Majoriteten av de som lyssnade på Mikael trodde att AI kommer påverka verksamhet, hela 72 % svarade att de instämde helt eller delvis i det påståendet. En majoritet tror även att de kommer använda AI inom två år, 72% svarade att de instämde helt eller delvis i det påståendet. När det gäller riskerna med AI så råder det lite delade meningar om det, 20% av deltagarna instämde i att det finns stora risker med AI medan 62% höll sig lite mer i neutrala och svarade att de delvis instämmer. 

Bilden visar svar från deltagarna på ERP summit

Hur applicerar man AI inom ERP? 

När det kommer till affärssystemen så är möjligheterna oändliga när gäller AI och det används redan inom flera områden. Mikael nämnde flera olika exempel på där AI redan används eller kan användas mer. 

Ett användningsområde är inom prediktiv analys – att förbättra den prediktiva analysen som görs i systemen utifrån både historiska data och realtidsinformation. På så sätt kan tillverkande företag förutse underhållsbehov och förutse potentiella störningar i leveranskedjan. AI kan då hjälpa till att minska tiden då maskinerna står stilla, spara pengar och göra företagen mer effektiva. 

Ett annat område är optimera produktionsplanering – där AI-algoritmer kan analysera stora datamängder för att göra planeringen och schemaläggningen mer optimal. Då tar AI:n hänsyn till faktorer som maskintillgänglighet, resursbegränsning och flaskhalsar i produktionen. På så sätt kan tillverkande företag nyttja sina resurser mer effektivt och minska ledtiderna. 

Kvalitetskontroll är ett annat område där AI kan göra livet enklare för tillverkande företag – där AI-driven bildigenkänning och maskininlärning kan användas i kvalitetskontrollen. AI algoritmerna övervaka produktionslinjerna och snabbt identifiera eventuella avvikelser. På så sätt kan företag snabbare upptäcka defekter, minska sitt avfall och förbättra produktkvalitén. 

Supply Chain är ett annat intressant område där AI kan optimera försörjningskedjan genom att analysera data från flera olika källor, inklusive leverantörer, logistik och marknadstrender. På så sätt kan företag göra bättre efterfråganprognoser, hantera lagret på ett bättre sätt och optimera logistiken. AI kan se mönster och korrelationer i datan och på så sätt hjälpa till att besluten blir mer välgrundade och på så sätt minska lagerbrist, överlager och kostnader för transporter. 

AI kan också hjälpa till att förbättra samarbetet mellan människa och maskin på tillverkningsgolvet. Kollaborativa robotar, eller cobotar utrustade med AI funktioner kan arbeta tillsammans med människor, hjälpa till med repetitiva uppgifter, förbättra precisionen och den totala effektiviteten. På så sätt kan medarbetarna fokusera på mer komplexa och kreativa aspekter av verksamheten. 

Analys och effektivisering högst på önskelistan 

När vi frågade deltagarna på ERP Summit vad de ser att de kommer kunna nyttja AI till så svarade många ”analys” och ”effektivisering” som möjliga användningsområden, men även ”automatisering” inom exempelvis kundhantering och ekonomi. 

Sammanlagt fick vi 133 förslag på användningsområden för AI så det är tydligt att kreativiteten och tilltron är hög när det kommer till AI.

Bilden visar ett ordmoln med användningsområden för ai

Att inte nyttja komplexa funktioner kan bli en tröskel

Som vi nämnde tidigare så används redan AI-stöd inom affärssystemen och är i många fall integrerat i affärssystemet eller nås via integration till tredjepartsleverantör. Mikael passade på att fråga deltagarna om det upplever att de har stöd av sitt nuvarande affärssystem i verksamheten, om de använder de komplexa funktioner som finns och om de alltid utbildar nya användare. 

Här hamnar alla svar på den nedre delen av skalan, det verkar som att många inte upplever att de har stöd från sitt affärssystem men att de samtidigt inte heller använder de komplexa funktioner som finns eller för den delen utbildar nya användare i systemet. 

Bilden visar hur företag nyttjar erp

Då är ju frågan om det är själva systemet som fallerar eller om det är användandet av tekniken som inte fungerar? Som Mikael argumenterar, värdet av systemet är noll om ingen använder det. På samma sätt är värdet av AI noll om vi inte kan använda det på rätt sätt. Det väcker även frågor kring om vi i själva verket har en övertro på att AI, att det kommer lösa många av våra problem. Då finns risk att vi kommer bli besvikna. 

Ordning och reda på data en förutsättning

Mikael menar att den stora revolutionen när det gäller ERP system kommer när man går in och försöker optimera processer med hjälp av AI stöd. Det är här AI kan skapa värde på riktigt. 

Nyckeln till att kunna nyttja AI hänger på att företagen har ordning och reda på sin data. ERP arbetar med strukturerade data och här finns det redan nu möjligheter med maskininlärning och genom att nyttja algoritmer för att optimera processer. AI och mer specifikt generativ AI arbetar å andra sidan mest med ostrukturerade data och det finns flera exempel på tillämpningsfall där man kan kombinera de två. 

Kvalitén på datan är avgörande, kan vi inte lita på vår data så kan ingen AI i världen kan hjälpa oss. AI kan exempelvis användas till att strukturera, tvätta och hitta avvikelser i data. Men inte förstå vad som är fel, den analysen måste vi göra själva. 

Vikten av att nyttja systemet och molnet

Att använda systemet på rätt sätt är en annan förutsättning, om företag idag inte använder de mer komplexa funktionerna i affärssystemet så kommer de troligtvis inte heller kunna använda AI-stödet. 

En annan viktig förutsättning för AI och ERP systemen är att ha sitt affärssystem i molnet. Om företag vill kunna jobba med AI så är ett molnbaserat affärssystem en förutsättning. Det är där utvecklingen kommer ske och vad som kommer krävas. 

Slutligen, här är fyra saker att ta med beträffande ERP och AI: 

  • AI, endast en fråga om ”när” – inte ”om”
  • Hög kvalitet på data är avgörande
  • Om ni inte kan använda funktioner ni har, identifiera varför
  • Överväg att flytta till molnet

Är du nyfiken på hur Jeeves ERP kan stötta ditt företag i den här transformationen, kontakta oss!