Nytt samarbete mellan Boardeaser och Jeeves ERP

Samarbete Boardeaser och Jeeves

Jeeves kan nu stolt meddela att vi ingått ett nytt partnerskap med Boardeaser med syftet att förenkla vardagen för våra kunder. Boardeaser är plattformen som automatiserar och förenklar komplexa processer, helt säker och helt molnbaserat. Med Boardeaser kan du snabbt, enkelt och helt automatiskt skapa finansiella rapporter, konsolidera för koncern samt förenkla och underlätta alla delar i styrelsearbetet. Som kund sparar du tid och förenklar hanteringen av era dotterbolag. Du får även en visuellt överblickbar koncernstruktur som ger ordning på alla bolagens dokument, avtal och aktieböcker.

Om Boardeaser

Boardeaser grundades 2015 av fem entreprenörer som genom egna erfarenheter upplevt avsaknaden av en heltäckande lösning som på riktigt underlättar ledningens och styrelsens vardag och hjälper dem att ta bättre och snabbare beslut grundade på lättöverskådliga fakta. En vision växte fram – att frigöra mer tid åt bolagsbyggande och skapa förutsättningar för bättre grundade beslut.

Idag är Boardeaser stolt leverantör av en innovativ molnbaserad helhetslösning för professionell bolagsstyrning. Deras styrelseportal är navet i en plattform som också erbjuder kraftfulla verktyg för rapportering, konsolidering för koncern och management och governance.

- Jeeves är en pionjär inom ekonomi och organisationers administration. Boardeaser kommer att kunna komplettera Jeeves väldigt väl och effektivisera arbetet för ekonomer, VDar och styrelsers på ett sätt som vi är mycket stolta över. Vi ser fram emot ett givande samarbete för alla parter, berättar Pär Haga, VD på Boardeaser.

Läs mer om BoardEaser

Vad innebär samarbetet för Jeeves kunder?

För Jeeves kunder innebär det nya samarbetet att de får tillgång till Boardeasers produkter genom en integration till ditt Jeeves ERP. Med Boardeaser kan du förbättra din planering och veta i förväg att din bokslutsprocess är komplett och sammanhållen i Jeeves. Du får möjlighet att skapa rutiner kring koncernredovisningen och ditt arbete mot styrelsen och ledning. Arbetet kan i förväg planeras och du vet med säkerhet att det blir rätt och inte tar mer tid än förväntat, du slipper även koncernredovisningen i Excel.

- Medarbetarna hos Boardeaser har lång erfarenhet och har använt den frustration de själva upplevt genom sina respektive yrkesliv för att ta fram sina produkter. Detta faktum återspeglas i hur deras produkter är utformade, de är smarta och det finns ett tänk som fungerar rätt hela vägen, berättar Annika Näsman, Product Manager på Jeeves.

Som ekonom vet man hur det är vid varje bokslut som kräver legal rapportering och det oändliga arbete som pågår sena kvällar och helger. Det finns inte en ekonom som inte önskar att julledigheten borde flyttas vare sig man jobbar med hel- eller halvårsbokslut. För att inte glömma hur mycket man som ekonom uppskattar när de röda dagarna kring jul faktiskt inträffar på en helgdag så det inte skapar för mycket lediga dagar som äter upp bokslutsarbetet.

- Vi vill hjälpa våra kunder vid den sista fasen i bokslutsarbetet, själva koncernkonsolideringen som Jeeves nu har stöd för tillsammans med Boardeaser. Oavsett om du är ett koncernbolag eller inte ska allt arbete med förberedelser och framtagande av rapporter och material till företagets styrelse och ledning ske med ett par knapptryckningar. Huvudsyftet med samarbetet är att våra kunder ska kunna frigöra tid och framför allt skapa en arbetsbelastning som inte blir så koncentrerad. Detta minskar stressen för ekonomerna och samtidigt ger det våra kunders ledning och styrelser riktigt bra beslutsunderlag, avslutar Annika.

Vi på Jeeves ser mycket fram emot detta samarbete med Boardeaser och vet att det kommer ge ett stort mervärde för våra kunder och deras ekonomiavdelningar.

Här kan du läsa mer om integrationen till Boardeaser