Ny samarbetspartner ger stärkt utbud för e-handel

Gung ny partner till Jeeves ERP

Gung erbjuder webbaserade lösningar för B2B e-Handel, B2S för säljare och kundtjänst samt en leverantörsportal. Lösningarna är integrerade mot Jeeves ERP och nyttjar tillgängliga sälj- och orderprocesser i systemet för att ge en friktionsfri och användarvänlig upplevelse. ”Vi tror på att våra kunders framgångar beror på något unikt, och att de behöver olika lösningar som gör att de kan nyttja det kraftfulla stödet i Jeeves ERP på det sätt som ger störst värde för deras verksamheter. Genom samarbetet med Gung kan vi nu erbjuda ett starkare utbud kring bland annat B2S-lösningar och eHandel för B2B och hjälpa våra kunder på en bredare front med fler alternativ för dessa processer.” Berättar Christian Schreil, Product Manager på Jeeves.

Gung har en unik kompetens med mångårig erfarenhet av webblösningar och ERP-system. ”Genom Gungs webbgränssnitt skapar vi ett lättillgängligt informationsflöde över hela kundens Supply Chain” Berättar Daniel Göhlin, VD på Gung. Webbgränssnittet kan hämta och ge information, direkt kopplat till affärssystemet när det gäller leverantörer, inköpare, produktansvariga, kunder, säljare, agenter och distributörer. Något som innebär att alla parter kan arbeta tillsammans på ett smidigare sätt. ”Jag är helt övertygad om att våra webbaserade orderprocesser för B2B och B2S stärker värdet av Jeeveskundernas ERP-investering ytterligare." avslutar Daniel Göhlin.

Läs mer om Gung