Arcams agila tillväxtstrategi kräver ett agilt affärssystem

forterro arrow

I mitten 90-talet startades ett forskningsprojekt som ledde fram till att bolaget Arcam AB bildades i Mölndal år 1997. Företaget tillverkar utrustning för att direkt från digitala, tredimensionella modeller producera komponenter av metallpulver genom så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi med 3D-skrivare kallas Electron Beam Melting (EBM). Intresset för tekniken, som kallats ”nästa industriella revolution”, ökar snabbt runt om i världen och börsnoterade Arcam har utvecklats till ett snabbväxande exportföretag med en stor internationell marknad.

Arcam har kört Jeeves sedan 2007

Då var omsättningen drygt 75 Mkr och antalet levererade system drygt tio. Idag är både omsättningen och systemleveranserna mångdubbelt fler. I takt med tillväxten har nya lokal- och servicekontor etablerats utomlands, medarbetarna har blivit fler och två företag har förvärvats de senaste åren. Köpen av den kanadensiska metallpulvertillverkaren AP&C och kontraktstillverkaren DiSanto i USA har både utvecklat och förändrat Arcam. Idag är företagets EBM-system ett nav i verksamheten och de förvärvade bolagens sortiment viktiga tilläggsprodukter som breddar marknadserbjudandet.

En tillväxt på över 70 %

Arcams utvecklingstakt är imponerande. År 2012 hade årsomsättningen ökat till knappt 140 Mkr, 2014 blev den 339 Mkr och under första kvartalet 2015 var omsättningen drygt 111 Mkr vilket innebär en tillväxt på över 70 %.  Tempot i företagets affärsutveckling är alltså högt och kommer att vara så även framöver.

Krav på agilt och skalbart affärssystem

- Vi arbetar efter en agil tillväxtstrategi där vi ska vara snabba på att ta tillvara nya affärsmöjligheter. Ett exempel är vår expansiva eftermarknadsaffär som ställer stora krav på en effektiv hantering av allt större varuflöden och en väl fungerande global försörjningskedja. Det här kräver ett agilt affärssystem som är skalbart och som även på lång sikt kan stötta det förändringsarbete vi bedriver för att utveckla både organisationen och processerna, säger Fredrik Bäckström VP Product Supply på Arcam i Mölndal.  

Läs hela artikeln om Arcam och deras tillväxtresa tillsammans med Jeeves ERP här.

Läs mer om företaget Arcam och deras produkter här